Duszpasterstwo polonijne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji i Belgii

W wydanej przez KUL w 1982 r. pracy zbiorowej pt. „Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii", można znaleźć obszerny artykuł o. Leonarda Głowackiego OMI pt. „Duszpasterstwo polonijne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej" (s. 453-563). Właśnie stamtąd wybraliśmy kilka fragmentów na temat polskiej wiceprowincji we Francji i Beneluksie. Ze względów technicznych zmu¬szeni byliśmy opuścić bogate w treść przypisy(MD).
Pobierz załącznik...


Józefa — Rafała Kalinowskiego „ruch w górę”

Było to prawdziwym darem Opatrzności, że 17 listopada 1991 r. odbyła się kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego i że dzięki telewizji mogliśmy ją na bieżąco przeżywać. Ukazany został wzór człowieka pokoju, pojednania i jedności. Wzór dobrze czytelny i przekonujący, bo człowiek ten nie żył w świecie bezkonfliktowym, w świecie poszanowania praw, wolności i tolerancji. Nie korzystał z dostatku i nie mógł sobie pozwolić na beztroskę. Przemierzył wiele dróg, a najdłuższe trasy w zawiłych kolejach swego życia przebył w wagonach i na statkach dla katorżników, a także w syberyjskich kibitkach, dzieląc losy tysięcy rodaków. Natomiast swoją własną drogę i powołanie odnalazł jako 42-letni mężczyzna — wstąpił do zakonu karmelitów.

Pobierz załącznik...


Jubileusz Chrztu Litwy i beatyfikacja abpa Jerzego Matulewicza

Jubileusz litewski, związany z 600-ną rocznicą Chrztu Wielkiego Księstwa, ostatniego państwa Europy, które się włączyło do chrześcijańskiej rodziny, przeżywany był przez nas, w Polsce, w sposób bardzo osobisty i znalazł szerokie odbicie w prasie katolickiej. Nasi biskupi w swoim pasterskim liście pisali o „wspólnym dziedzictwie losów obu Narodów. Narodów, które były przez wieki złączone w sposób szczególny. (...) W Ostrej Bramie po dziś dzień Matka Miłosierdzia wsłuchuje się w błagania zanoszone w języku litewskim i polskim. Doświadczamy nadal tego przedziwnego trwania Narodów, zespolonych przed wiekami przez Chrzest św."
Pobierz załącznik...


Moc jedności Pochwała misyjnej wspólnoty

Nad misją w Figuil panuje jeszcze kameruńska noc. Przedziwna cisza uśpienia. Ani jednego odgłosu ludzkiej pracy, stąpań po żwirowych alejach, trzasku patyków, szelestu gałązek. Z dala, od uśpionych chatynek dolatują poszczekiwania psów. Dla nich każda pora nocy jednaka. Wiecznie wygłodniałe węszą za jadłem. Myszkują między zagrodami, wśród kęp wyschniętego trawska, w rumowiskach głazów. Napotkany towarzysz to wróg. Dopadają do siebie z krótką złością. Słychać nagłe warknięcia i złe, pośpieszne odszczekiwania. Czasem ostry skowyt i skamlenie.
Pobierz załącznik...


Myśląc o kodeńskim Karmelu

W roku jubileuszowym 100-le-cia śmierci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki misji, pamiętamy również o tysiącach sióstr karmelitanek na wszystkich kontynentach świata, które podobnie jak ona ofiarnym życiem i modlitwą włączają się w dzieło misyjne Kościoła. Klasztory karmelitańskie nie przeżywają kryzysu. Ich liczba wzrasta zarówno w krajach misyjnych, jak i w Polsce. Jednym z ostatnio założonych w Polsce jest Karmel w Kodniu nad Bugiem. (MD)
Pobierz załącznik...


Polska bliżej Kanady Refleksje po wizycie duszpasterskiej Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w Kanadzie

W październiku 1986 r. kard. Józef Glemp, arcybiskup gnieźnieńsko-warszawski, Prymas Polski, odbył podróż duszpasterską do Kanady. Wizyta trwała 11 dni, od 7 do 17 października włącznie; dla Oblatów wiązała się ona z 75 rocznicą kościoła św. Stanisława w Toronto. Miejscami stacyjnymi na szlaku tej pasterskiej drogi były miasta: Montreal, Ottawa, Hamilton, Brantford, Mississauga, Toronto, Edmonton, St Albert, Calgary, Vancouver. W niektórych miastach odbyło się wiele spotkań różnej natury i w różnych miejscach, a odległość między skrajnymi w tym wyliczeniu miejscami (Montreal — Vancouver) wynosi bez mała pięć tysięcy kilometrów.
Pobierz załącznik...


Powitanie encykliki „Matka Odkupiciela”

W noworocznej homilii w bazylice św. Piotra w Rzymie, w liturgiczną uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, Jan Paweł II zapowiedział encyklikę o Matce Bożej i Rok Maryjny. Była to wiadomość niespodziana, wręcz zaskakująca, więc tym bardziej radosna i budząca różne nadzieje. Encyklika została ogłoszona w uroczystość Zwiastowania Pańskiego dnia 25 marca br.
Pobierz załącznik...


Sekret bezrękiego brata

Nikt nie przypuszczał, że święto rozpoczęte tak radośnie, zakończy się nagle krzykiem grozy i tragedią. Nic jej nie zapowiadało. Zaskoczyła wszystkich, wywołując wstrząs i pytania stawiane wewnątrz serca przez każdego. Święto, o jakim mowa, nie było bynajmniej uroczystością kościelną czy państwową. Wręcz przeciwnie, święto domowe, rodzinne — imieniny przełożonego misji Matki Boskiej Zwycięskiej, zbudowanej nad pięknym jeziorem w Kanadzie Północnej, w prowincji Alberta — Lac la Biche. Nazwa Lac la Biche oznacza tyle, co „Jezioro Łani" i zapewne wzięła się stąd, że to jezioro w świadomości tubylczych Indian było przede wszystkim wodopojem zwierzyny.
Pobierz załącznik...


Szukając pracy, znalazł powołanie Rzecz o Słudze Bożym br. Antonim

W roku duszpasterskim, który przeżywamy w świetle wezwania św. Pawła „przypatrzcie się powołaniu waszemu", przypada 60. rocznica śmierci Sługi Bożego br. Antoniego Kowalczyka OMI. Jednak nie sama rocznica (10 lipca), ale właśnie jej zbieżność z duchowym programem obecnego roku, w obliczu masowej emigracji Polaków za pracą, jest szczególnym przynagleniem, aby przypomnieć tę postać. Życie tego brata Polaka jest jakby przypowieścią dla naszego pokolenia, przykładem i potrzebnym pouczeniem. Ukazuje inną perspektywę patrzenia na koleje losu. Jak szukać, aby znaleźć więcej i dawać coś większego?
Pobierz załącznik...


W drugą rocznicę poświęcenia kościoła sióstr karmelitanek w Oświęcimiu

Dzień 29 września br. był drugą rocznicą poświęcenia ich klasztornego kościoła. Przybyły do Oświęcimia 2 sierpnia 1984 r. na zaproszenie kard. Franciszka Macharskiego. Zamieszkały najpierw gościnnie na plebanii w parafii św. Maksymiliana. Po względnym zaadaptowaniu budynku zwanego „starym teatrem", przekazanego im przez urząd miejski, przeniosły się tam już 22 grudnia tegoż roku. Miejsce to z wielu względów okazało się trudne do życia w kontemplacji.
Pobierz załącznik...