Kontakt: egzorcysta(at)koden.com.pl WYŚLIJ WIADOMOŚĆ >>>

EGZORCYSTA – biskup lub kapłan przez niego skierowany, by naśladując Chrystusa, wypędzał złe duchy z osób opętanych i modlił się nad osobami dręczonymi duchowo i fizycznie przez złe duchy i moce.

EGZORCYZM wielki (uroczysty) – może sprawować tylko egzorcysta, gdy roztropnie pozna, ze należy go zastosować. Egzorcyzm sprawuje się w kaplicy (kościele) tam, gdzie jest Najświętszy sakrament, widoczny krzyż, obraz Matki Bożej lub inny święty obraz. Egzorcyzm można sprawować wiele razy , aż do uwolnienia osoby od złego ducha.

PIERWSZY EGZORCYZM każdy przeżył podczas chrztu św.. Bardzo skutecznym egzorcyzmem jest dobra spowiedź św.. Właściwa troska o życie duchowe człowieka (obecność Jezusa w nas) to najlepsza obrona przed złym duchem i opętaniem!

W Polsce w każdej diecezji jest jeden lub kilku egzorcystów – ogółem jest ich ok.70.