Kontakt: egzorcysta(at)koden.com.pl

Wyślij wiadomość

EGZORCYSTA – biskup lub kapłan przez niego skierowany, by naśladując Chrystusa, wypędzał złe duchy z osób opętanych i modlił się nad osobami dręczonymi duchowo i fizycznie przez złe duchy i moce.

EGZORCYZM wielki (uroczysty) – może sprawować tylko egzorcysta, gdy roztropnie pozna, ze należy go zastosować. Egzorcyzm sprawuje się w kaplicy (kościele) tam, gdzie jest Najświętszy Sakrament, widoczny krzyż, obraz Matki Bożej lub inny święty obraz. Egzorcyzm można sprawować wiele razy, aż do uwolnienia osoby od złego ducha.

PIERWSZY EGZORCYZM każdy przeżył podczas chrztu św.. Bardzo skutecznym egzorcyzmem jest dobra spowiedź św. Właściwa troska o życie duchowe człowieka (obecność Jezusa w nas) to najlepsza obrona przed złym duchem i opętaniem!

W Polsce w każdej diecezji jest jeden lub kilku egzorcystów – ogółem jest ich ok.70.