OGŁOSZENIA PARAFIALNE

24.05.2020

Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

 

- Szósta rocznica ingresu Biskupa Siedleckiego do katedry.

- Msze św. w bazylice co godzinę od 7.00 do 17.00.

- Msze św. w kościele Ducha św. od 8.30 - 15.30.

 

Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

WTOREK– 26.05.2020

- Obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszamy na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 18.00, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.

- Nabożeństwo majowe i spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z kl. 8A o godz. 16:00

CZWARTEK – 28.05.2020

- Przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację.

- Nabożeństwo majowe i spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z kl. 8B o godz. 16:00

SOBOTA– 30.05.2020

- Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Św. od godz. 18.00 – 18.45 ( spowiedź w bazylice) a od 19.00 czuwanie w kościele Ducha Św.

NIEDZIELA– 31.05.2020

- Przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Suma odpustowa na kalwarii o godz. 11.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.30. Pozostały porządek Mszy św. w bazylice i na kalwarii bez zmian.

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych, którym poświęcił się bez reszty.
  • 29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, wielka wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży.

 

INNE:

- Przypominamy, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 15.00, 16.00, 17.15. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.

 - Dziękujemy wszystkim modlącym się przy kapliczkach. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, będą wśród Was i razem z Wami się modlić:

- w Olszankach w środę o godz. 17.00;

- w Elżbiecinie w środę o godz. 19.00;

- w Okczynie w czwartek o godz. 19.00;

- w Dobromyślu w piątek o godz. 18.00;

- w Polemcach w sobotę o godz. 16.00;

- w Kątach w niedzielę o godz. 14.00;

- w Szostakach w niedzielę o godz. 15.00.

- Dziękujemy za ofiary na bazylikę. P. Lucynie i Czesławowi Babkiewicz, i innym ofiarodawcom.

- Gdyby potrzebne były maseczki można otrzymać u oo Proboszcza, Wikariusza lub przy furcie.

Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

"W sanktuariach należy zapewnić wiernym obfitsze środki zbawienia przez gorliwe głoszenie słowa Bożego, przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej" .

 

DLATEGO

- Okazja do spowiedzi św. w dni powszednie 15 min przed każdą Mszą św. oraz w bazylice w godz. 10.00-11.00. W niedzielę przed każdą Mszą św.

- Głosimy homilie na wszystkich Mszach św.

- Wystawienie NS i adoracja w dni powszednie o godz. 15.00 -  17.50.

- Koronka do Bożego Miłosierdzia w dni powszednie o godz. 15.00 w bazylice.

- Nabożeństwa majowe w bazylice o godz. 15.00; 16.00; 17.15.

 

Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy
o modlitwie i życzliwości a także wszystkich chorych przebywających w domach i szpitalach.

 

Odeszła do wieczności śp. Wanda Mirczewska. Wieczny odpoczynek……

 

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

17.05.2020

Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

 

- Msze św. w bazylice co godzinę od 7.00 do 17.00.

- Msze św. w kościele Ducha św. od 8.30 - 15.30.

W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.

 

PONIEDZIAŁEK– 18.05.2020

- Modlitwa przy pomniku św. Jana Pawła II o godz. 12.00

 

CZWARTEK – 21.05.2020

- Wspomnienie Św. Eugeniusza de Mazenoda. Polecajmy Bogu w swoich modlitwach Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

 

SOBOTA– 23.05.2020

- Nabożeństwo majowe o godz. 15.00 oraz 17.15. Nie będzie nabożeństwa o godz. 16.00 z racji ślubu.

 

NIEDZIELA– 24.05.2020

- Szósta rocznica ingresu Biskupa Siedleckiego do katedry.

 

 

INNE:  .

- Msze św. o urodzaje – 24 maja.

- Rocznica I Komunii św. 14 czerwca.

- I Komunia Św. oraz sakrament bierzmowania – 12 września.

- Przypominamy, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 15.00, 16.00, 17.15. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.

 

 - Dziękujemy wszystkim modlącym się przy kapliczkach. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, będą wśród Was i razem z Wami się modlić:

- w Olszankach w środę o godz. 17.00;

- w Elżbiecinie w środę o godz. 19.00;

- w Okczynie w czwartek o godz. 19.00;

- w Dobromyślu w piątek o godz. 18.00;

- w Polemcach w sobotę o godz. 16.00;

- w Kątach w niedzielę o godz. 14.00;

- w Szostakach w niedzielę o godz. 15.00.

- Dziękujemy za ofiary na bazylikę.

- Gdyby potrzebne były maseczki można otrzymać u oo Proboszcza, Wikariusza lub przy furcie.

Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

"W sanktuariach należy zapewnić wiernym obfitsze środki zbawienia przez gorliwe głoszenie słowa Bożego, przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej" .

 

DLATEGO

- Okazja do spowiedzi św. w dni powszednie 15 min przed każdą Mszą św. oraz w bazylice w godz. 10.00-11.00. W niedzielę przed każdą Mszą św.

- Głosimy homilie na wszystkich Mszach św.

- Wystawienie NS i adoracja w dni powszednie o godz. 15.00 - 17.50.

- Koronka do Bożego Miłosierdzia w dni powszednie o godz. 15.00 w bazylice.

- Nabożeństwa majowe w bazylice o godz. 15.00; 16.00; 17.15.

 

Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy
o modlitwie i życzliwości a także wszystkich chorych przebywających w domach i szpitalach.