W roku duszpasterskim, który przeżywamy w świetle wezwania św. Pawła „przypatrzcie się powołaniu waszemu”, przypada 60. rocznica śmierci Sługi Bożego br. Antoniego Kowalczyka OMI. Jednak nie sama rocznica (10 lipca), ale właśnie jej zbieżność z duchowym programem obecnego roku, w obliczu masowej emigracji Polaków za pracą, jest szczególnym przynagleniem, aby przypomnieć tę postać. Życie tego brata Polaka jest jakby przypowieścią dla naszego pokolenia, przykładem i potrzebnym pouczeniem. Ukazuje inną perspektywę patrzenia na koleje losu. Jak szukać, aby znaleźć więcej i dawać coś większego?
Pobierz załącznik…