1511 założenie przez Jana Sapiehę miasta Kodeń
do 1517 Jan Sapieha buduje w Kodniu pierwszą świątynię – drewniany katolicki kościół parafialny nad Bugiem pw. Ducha Świętego. W tym samym czasie pozwala wyznawcom prawosławia na budowę cerkwi prawosławnej pw. św. Michała Archanioła, której budowa trwa prawdopodobnie kilkanaście lat.
1520 fundacja tablicy nagrobnej Jana Sapiehy, wojewody podlaskiego
1530 Paweł Sapieha rozpoczyna budowę gotyckiej kaplicy zamkowej obok zamku Sapiehów pod tym samym wezwaniem, co katolicki kościół parafialny – Ducha Świętego.
1596 na synodzie w niedalekim Brześciu zawarto unię kościelną. Była to druga unia Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Do pierwszej – Unii Florenckiej miał w 1491 roku przystąpić Jan Sapieha podczas poselstwa z ramienia króla Kazimierza Jagiellończyka do Stolicy Apostolskiej.
ok. 1599 budowa drewnianego kościoła św. Anny przez Mikołaja Sapiehę na prośbę jego żony Anny, księżniczki Wiśniowieckiej
1628 przeniesienie parafii z drewnianego kościoła Ducha Świętego do drewnianej świątyni pw. św. Anny. Kościół Ducha Świętego staje się kościołem szpitalnym
1629 rozpoczęcie budowy murowanego kościoła pw. św. Anny przy rynku miasta
1631  15 września Mikołaj Sapieha przywozi z Rzymu Cudowny Obraz Madonny Gregoriańskiej – Matki Bożej z Guadalupe, znany odtąd jako Matka Boża Kodeńska. Obraz do czasu zakończenia budowy murowanego kościoła znajduje się w kaplicy zamkowej
1662 (1636?) Konstancja Herbutówna Sapieżyna funduje srebrną sukienkę na obraz Matki Bożej (obecnie zasłona obrazu) oraz perłowy welon
1680 wielki pożar Kodnia. Spłonął drewniany kościół św. Anny
ok. 1685 wzniesienie na cmentarzu kodeńskim kaplicy św. Wawrzyńca
1709 papież Klemens XI podnosi kościół św. Anny do godności infułacji.Trwa rozbudowa kościoła św. Anny – dobudowanie wieży z przedsion. Dwa lata później na wieży kościoła pojawia się duży zegar. ustanowienie infułacji przy sanktuarium
1720 w infułackim kościele św. Anny zawieszono portretową galerię Sapiehów. W Toruniu ukazuje się drukiem dzieło kronikarza domu Sapiehów Jakuba Walickiego „Historya Obrazu Kodeńskiego Panny Maryi”, zawierające również historię kodeńskich Sapiehów oraz miasta Kodeń. Rok później w Warszawie ukazuje się dzieło Jana Fryderyka Sapiehy pt.: „Monumenta Antiquitatum Marianorum” (w 1723 roku ukazał się polski przekład autorstwa ks. Stawskiego)
1723 staraniem Jana Fryderyka Sapiehy, 15 sierpnia – na mocy Breve Apostolskiego – obraz Matki Bożej Kodeńskiej zostaje koronowany koronami papieskimi. Jest to trzecia koronacja na ziemiach Rzeczypospolitej
1783  spłonął drewniany kościół pw. Ducha Świętego, ekshumacja cmentarza przykościelnego
1816 przeniesienie wielkiego dzwonu z cerkwi unickiej – kaplicy zamkowej Ducha Świętego do parafialnej cerkwii unickiej św. Michała Archanioła. Z czasem powstaje dzwonnica – obecnie Brama Unicka
1821 pożar Kodnia, zniszczenia w sanktuarium
1863 zwycięstwo Powstańców Styczniowych nad wojskami carskimi w Kodniu
1865 zabór przez władze carskie wszystkich fundacji i majątków kościelnych, pochodzących z nadań Sapiehów, Branickich i Krasińskich. Likwidacja katolickiej parafii unickiej (siedziby dekanatu) oraz parafii infułackiej obrządku rzymskokatolickiego. Kodeń traci prawa miejskie, a świątynie przechodzą w ręce wyznawców prawosławia
1875 wywiezienie Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasną Górę, zamiana kościoła pw. św. Anny na cerkiew prawosławną. Sapieżyńskie wyposażenie świątyni zostaje wywiezione po całej Polsce
1878 rozebranie unickiej cerkwi pw. św. Michała Archanioła
1905 ukaz tolerancyjny cara. Przybycie do Kodnia katolickiego kapłana, zwrot katolikom kaplicy św. Wawrzyńca, a w 1917 roku kościoła infułackiego.
1924 ukazuje się drukiem powieść Zofii Kossak „Beatum Scelus” („Błogosławiona wina”)
1927 tryumfalny powrót Cudownego Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry do  Kodnia w 52 lata po jego wywiezieniu – obraz w świątyni kodeńskiej wita kard. Adam Sapieha – metropolita krakowski, powierzenie opieki nad Cudownym Obrazem, Sanktuarium, oraz parafią  Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
1932 powstaje murowana kaplica na zbrojowni Sapiehów – obecnie mniejszy ołtarz polowy
1934-1949 profesor Marian Kiersnowski z Warszawy – artysta malarz i rzeźbiarz – w pracowni założonej przy klasztorze, wykonał obecny wystrój wnętrza świątyni
po     1945 przetopiono pęknięty dzwon Sapiehów, odnowiono ołtarze oraz zasłonę Cudownego Obrazu
1963-1969   powstaje. „Kalwaria” – czternaście stacji drogi krzyżowej, wyrzeźbionych przez Tadeusza Niewiadomskiego – artystę rzeźbiarza z Białej Podlaskiej
1969 odnowienie dawnej kaplicy zamkowej, obchody 150-lecia Diecezji Podlaskiej z udziałem kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły
1973   obchody 250. rocznicy koronacji obrazu, nadanie kościołowi pw. św. Anny godności Bazyliki Mniejszej (Kościoła Papieskiego)
1977 obchody 50-lecia powrotu obrazu Matki Bożej Kodeńskiej z wygnania do Kodnia. Kazanie kard. Karola Wojtyły o Matce Bożej Kodeńskiej – Matce Jedności. Wmurowanie tablicy poświęconej bohaterstwu Unitów Podlaskich
1981  obchody 350-lecia pobytu obrazu w Kodniu
2000  ordynariusz siedlecki – bp Jan Mazur nakłada na obraz Matki Bożej nowe korony
2002  obchody 75. rocznicy powrotu obrazu Matki Bożej, odnowa elewacji Bazyliki
2007 80-lecie przybycia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej do Kodnia, odnowa  krypt pod Bazyliką i iluminacja Bazyliki
2008 do kościoła Ducha Świętego wykonano stalle, ławki, konfesjonały, odzyskano ołtarz z Terespola
2009 na Kalwarii Kodeńskiej powstają różańcowe tajemnice światła – witraże na grobli przy rozlewisku „Genezaret”
2011 obchody 500-lecia nadania praw miejskich Kodniowi. Na fasadzie Bazyliki umieszczono figury: Jana Sapiehy, Mikołaja Sapiehy, św. Bernarda z Clairveaux oraz św. Eugeniusza de Mazenod – Założyciela Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
2016 rekoronacja obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Oryginalne korony papieskie umieszczone zostają w muzeum
2023 obchody 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej koronami papieskimi