Szkaplerz Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Kodeńskiej

Historia Oblackiego Szkaplerza sięga 1876 r. Jego źródłem są objawienia maryjne, jakich doznała francuska mistyczka Estella Faguette. Wizjonerka podczas spotkań z Matką Bożą była śmiertelnie chora. Przeżywała też osobistą porażkę, ponieważ bardzo pragnęła służyć Bogu w zgromadzeniu zakonnym, a choroba skutecznie uniemożliwiła jej życie w klasztorze. Podczas pierwszej wizji Matka Najświętsza powiedziała do niej: „Jeśli chcesz mi służyć, bądź pełna prostoty. Niech twe czyny będą potwierdzeniem twych słów”. Kiedy Estella zapytała Maryję, co powinna zmienić w swoim życiu, usłyszała: „Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, możesz wyjednać sobie błogosławieństwo i głosić moją chwałę”. Matka Boża skarżyła się, że bardzo boli Ją to, iż ludzie nie szanują Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i modlą się bez należytego skupienia. Później pokazała Estelli Szkaplerz. Na jednej stronie widniał wizerunek Serca Jezusa. – „Drugą stronę zachowałam dla siebie. Pomyślisz o niej, a potem przekażesz swoje myśli świętemu Kościołowi. On zadecyduje” – podkreślała Maryja.

Obietnice związane ze szkaplerzem

„Spójrz na łaski, jakie wyleję na wszystkich, którzy noszą Szkaplerz, ufają Mi i rozpowszechniają to nabożeństwo. To łaski od Mego Syna. Czerpię je z Jego Serca. On Mi nie może niczego odmówić” – powiedziała Najświętsza Panna. Gdy rozłożyła ręce, z Jej dłoni zaczęły kapać krople, na których były wypisane nazwy łask: zdrowie, ufność, szacunek, miłość i świętość.

Podczas ostatniego widzenia Estella doznała cudownego uzdrowienia. Ksiądz proboszcz, który odwiedzał ją z Komunią Świętą, poinformował o wszystkim miejscowego biskupa. Szkaplerz został oficjalnie zatwierdzony przez Kościół w 1900 r. Przywilej jego nakładania otrzymał generał Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy w tym czasie pracowali nad duchową odnową Francji. Potem owo pozwolenie zostało rozszerzone na wszystkich ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Z Francji do Polski

Misjnarze Oblaci Maryi Niepokalanej propagowali Szkaplerz wszędzie, gdzie posługiwali. W 1927 r. przywieźli go ze sobą do Kodnia. Na jednej stronie widniał wizerunek Serca Pana Jezusa, na drugiej umieszczono postać Matki Bożej Kodeńskiej. Szkaplerz nakładano nie tylko w Kodniu, ale też podczas rekolekcji i misji, głoszonych w Polsce i w sąsiednich krajach. Dopełnieniem było założenie Bractwa Serca Jezusa w Kodniu, które gromadziło Rodzinę Kodeńskiego Szkaplerza. Ta dobra passa została przerwana po II wojnie światowej. Władze komunistyczne zadecydowały bowiem o likwidacji grup parafialnych i skutecznie ograniczały działania misjonarzy. Tradycja szkaplerza zanikła na wiele lat i odrodziła się dopiero w momencie peregrynacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w oblackich parafiach z okazji 100-lecia Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej a także z racji wędrówki kopii kodeńskiego wizerunku, związanej z misjami przygotowującymi do przeżywania 200-lecia diecezji siedleckiej. Rodzinę Szkaplerza Matki Bożej Kodeńskiej powołano do życia na nowo w 2018 r.

Warto dodać, że Oblackie Szkaplerze znaleziono przy szczątkach niektórych Żołnierzy Wyklętych, odkrytych na tzw. Łączce. Specjaliści twierdzą, że żołnierze przed śmiercią połykali owe medaliki, by potem można było określić m.in. to, skąd pochodzili.

Przyjęcie do Rodziny Szkaplerza Matki Bożej Kodeńskiej

Szkaplerz nakładany jest w czasie peregrynacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w parafiach diecezji siedleckiej i we wszystkich parafiach, w których ten Święty Wizerunek pielgrzymuje. Szkaplerz można przyjąć także podczas comiesięcznych czuwań, organizowanych w kodeńskim sanktuarium w każdą trzecią sobotę miesiąca. Noszą one nazwę „Wieczorów z Maryją”. To cykliczne spotkania, które gromadzą Rodzinę Szkaplerza Marki Bożej Kodeńskiej. Mają one charakter modlitewno-formacyjny. Są też odpowiedzią na skargę Maryi, która objawiając Szkaplerz żaliła się na brak szacunku wobec Jezusa obecnego w Eucharystii. Właśnie dlatego podczas „Wieczorów z Maryją” chcemy wynagradzać za wszelkie zniewagi, jakich doznaje Jezusa Eucharystyczny. W naszej modlitwie wyrażamy również troskę o Kościół i świętość kapłanów oraz o to, aby Maryja była bardziej znana i kochana.

W czasie obrzędu przyjęcia Szkaplerza kapłan nakłada na wiernych szkaplerz płócienny, ale od razu błogosławi też szkaplerze metalowe, przeznaczone do codziennego noszenia.

Trzeba też dodać, że Szkaplerz Oblacki zastępuje wszystkie inne szkaplerze maryjne. Duchowo można przyjąć ich kilka, ale wystarczy nosić tylko ten kodeński, na którym widnieje wizerunek Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. Szkaplerze można łączyć, ale trzeba je uroczyście przyjąć, jak nakazuje to liturgia.

Przywileje i zadania noszących Szkaplerz

Każda osoba przyjmująca Szkaplerz Matki Bożej Kodeńskiej „staje się członkiem poszerzonej rodziny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i jest wezwana do ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi, zgodnie z duchem tego zakonu” (z obrzędu nałożenia szkaplerza). Ma również udział w dobrach duchowych Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Ten, kto przyjął Szkaplerz jest zobowiązany do:
– jego noszenia,
– prowadzenia chrześcijańskiego życia,
– codziennego oddawania się w opiekę Jezusa i Maryi,
– codziennego odmawiania modlitwy zawierzenia: „Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego. Maryjo, Matko łaski i Matko miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci. Amen!”.
Spotkania Rodziny Szkaplerza

Coroczne spotkanie Rodziny Szkaplerza i odnowienie jego przyjęcia odbywa się 8 września.

Program „Wieczorów z Maryją”

19.00 – Konferencja o Matce Bożej
19.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi)
20.30 – Różaniec z Katolickim Radiem Podlasie i Apel Maryjny
21.45 – Msza św.

Rozszerzona informacja

Więcej na temat Szkaplerza Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Kodeńskiej można zaleźć tutaj: