CZYNNE

Wtorek – Piątek

w godz. 8:3010:15   (przez cały rok)

w godz. 17:00 17:45  (od maja do października)
w godz. 16:00 – 16:45  (od listopada do kwietnia)

 

ISTOTNE INFORMACJE

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 1. Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.
 2. Pozwolenie na udzielenie sakramentu poza własną parafią (jeżeli dziecko jest z innej parafii)
 3. Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:
  • akt urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli nie są z naszej parafii)
  • dane rodziców chrzestnych (wiek i adres) oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (bierzmowani, żyjący w związku sakramentalnym). Żyjący w związku niesakramentalnym nie mogą być rodzicami chrzestnymi!
  • zaświadczenie z odbytego skupienia dla rodziców i rodziców chrzestnych

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem. Termin ustalamy wcześniej.
 2. Narzeczeni przynoszą ze sobą:
  • świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu)
  • dowody osobiste
  • ksero świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
  • zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim
  • trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe)
  • zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej
  • dane świadków
  • licencję na błogosławieństwo poza parafią lub pisemne pozwolenie na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i błogosławieństwo małżeństwa poza parafią np. w Sanktuarium w Kodniu.

SAKRAMENT CHORYCH

 1. odwiedziny chorych ze spowiedzią i Komunią św.  w I piątek miesiąca
 2. nadzwyczajny szafarz komunii św. zanosi ją chorym i starszym po uprzednim zgłoszeniu.
 3. w nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze.

POGRZEB

 1. dostarczyć akt zgonu
 2. zaświadczenie o przyjętych sakramentach, gdy zmarły był w szpitalu
 3. zaświadczenie o miejscu na cmentarzu, jeżeli było zarezerwowane
 4. pisemne pozwolenie ks. Proboszcza parafii w której zmarły zamieszkiwał na pogrzeb np. w Kodniu