W roku jubileuszowym 100-le-cia śmierci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki misji, pamiętamy również o tysiącach sióstr karmelitanek na wszystkich kontynentach świata, które podobnie jak ona ofiarnym życiem i modlitwą włączają się w dzieło misyjne Kościoła. Klasztory karmelitańskie nie przeżywają kryzysu. Ich liczba wzrasta zarówno w krajach misyjnych, jak i w Polsce. Jednym z ostatnio założonych w Polsce jest Karmel w Kodniu nad Bugiem. (MD)
Pobierz załącznik…