Jubileusz litewski, związany z 600-ną rocznicą Chrztu Wielkiego Księstwa, ostatniego państwa Europy, które się włączyło do chrześcijańskiej rodziny, przeżywany był przez nas, w Polsce, w sposób bardzo osobisty i znalazł szerokie odbicie w prasie katolickiej. Nasi biskupi w swoim pasterskim liście pisali o „wspólnym dziedzictwie losów obu Narodów. Narodów, które były przez wieki złączone w sposób szczególny. (…) W Ostrej Bramie po dziś dzień Matka Miłosierdzia wsłuchuje się w błagania zanoszone w języku litewskim i polskim. Doświadczamy nadal tego przedziwnego trwania Narodów, zespolonych przed wiekami przez Chrzest św.”
Pobierz załącznik…