Dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Rewitalizacja zabytkowej Bazyliki przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej

Dofinansowanie 2 583 390,89 zł

Całkowita wartość 2 640 693,95 zł

Kościół parafialny pw. św. Anny w Kodniu z XVII w. usytuowany jest w centrum miejscowości we wschodniej pierzei rynku. W Kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej, którego koronacja odbyła się ponad 300 lat temu (15 sierpnia 1723 roku).

 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Prace konserwatorsko – restauratorskie przy elewacji kościoła wraz z renowacją detali architektonicznych i gzymsów.

 

Zaproponowane zmiany w sferze kulturalnej (odbudowanie blasku zabytku) to dźwignia do ożywienia gospodarczego – źródło dochodu przedsiębiorców różnych branż: gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej (wypożyczalnie sprzętu, rowerów itp.), transportowej czy handlowej oraz znaczące zwiększenie liczby odwiedzających (atrakcyjność miejsca). Pozwoli to na minimalizowanie skutków społeczno-gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19, gdyż najmocniej skutkami koronawirusa dotknięte zostały sektory gastronomii, turystyki, kultury i transportu. Firmy tych branż zmuszone były do rekordowego cięcia planów inwestycyjnych.