Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła 17.09.2023
8.00

Bazylika

1.       W 2 rocz. ślubu Marty i Marcina, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.      O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla Edyty i jej rodziny.

3.      Za + Hieronima Harasimiuka – int. od rodziny Sikorów z Dobromyśla.

4.      Za + Stanisława Daszczuka (gregorianka).

10.00  Kalwaria   1.       W 3 rocz. ślubu Eweliny i Arkadiusza, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.
10.30  

Bazylika

1.       Dziękczynno – błagalna w 5 rocz. ślubu Magdaleny i Leszka,  o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 20 rocz. urodzin Michała oraz z okazji 1 rocz. ślubu Aleksandry i Piotra, o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski w dalszym życiu.

3.      Z okazji 39 rocz. urodzin Krzysztofa Szpyruka, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

4.      Za + Stanisława w rocz. śmierci oraz ++ Zofię i Kazimierza z rodziny Domagałów.

 

12.00 Bazylika          1.       W 60 rocz. urodzin Danuty i 39 rocz. ślubu Danuty i Zbigniewa, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.      O Boże błog., opiekę MBK i zdrowie dla Klaudii i Karola Mirczewskich w 6 rocz. Sakramentu Małżeństwa oraz 5 rocz. Chrztu Świętego Leona.

3.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Lewkowiczów.

4.      Za ++ Leokadię i Mikołaja Antyborców.

5.      Za + Jana Pietrusika – int. od Wiesława i Jadwigi Sikora z rodziną.

 

17.00      

Bazylika

1.       Z okazji 12 rocz. ślubu Katarzyny i Łukasza, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę MBK dla nich i dzieci.

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla Konstancji oraz radość życia wiecznego dla ++ Józefa, Feliksę i Ksawerego.

3.      Za + Przemysława Hołubczuka w 10 rocz. śmierci.

4.      Za + Tadeusza Sosnowskiego (gregorianka).

Poniedziałek 18.09.2023
7.00

 

1.       Z okazji 1 rocz. ślubu o zdrowie, Boże błog.  i opiekę MBK dla Andżeliki i Dominika oraz Marcina Palonków.

2.      O łaskę nawrócenia i dobre wybory życiowe dla synów Pawła i Dominika.

3.      Za + ks. Stanisława – o radość życia wiecznego.

4.      Za + Janinę Ościłowską oraz ++ rodziców i pokrewieństwo.

5.      Za + Giancfranco Tonino.

6.      Za + Stanisława Daszczuka (gregorianka).

10.30

 

1.       O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla dzieci, wnuków oraz ich rodzin.

2.      Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo MBK o rozwiązanie trudnej sytuacji dla Mikołaja.

18.00 1.       W 80 rocz. urodzin Reginy, o Boże błog., opiekę MBK, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      Z okazji 13 rocz. urodzin Dawida, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

3.      W 1 rocz. ślubu Karoliny i Tomasza Andrzejczuków, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

4.      O Boże błog., zdrowie i opiekę MBK dla Jacka i Ewy.

5.      Za + Stanisława Wojcieszuka w 2 rocz. śmierci.

6.      Za + Tadeusza Sosnowskiego (gregorianka).

Wtorek 19.09.2023
7.00 1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog., dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę MBK dla ks. Sebastiana Natoniewskiego.

2.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę MBK dla syna i całej rodziny.

3.      Za + ks. Stanisława w rocznicę śmierci.

4.      Za ++ Henrykę i Stefana.

5.      Za ++ Edmunda, Mariannę, Adama, Józefa i Urszulę oraz ++ z rodziny.

6.      Za + Stanisława Daszczuka (gregorianka).

10.30 1.       Za ++ Mariannę i Ignacego Bloch.

2.      Za + Włodzimierza.

18.00 1.       Dziękczynno – błagalna w 11 rocz. ślubu Marty i Grzegorza, o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny.

2.      O powrót do zdrowia i opiekę MBK dla Izabeli.

3.      O Boże błog. i opiekę MBK dla Natalii i Grzegorza Pieniążek.

4.      O nawrócenie grzeszników a szczególnie tych którzy stracili nadzieję w Miłosierdzie Boże oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

5.      Za ++ z rodziny Szadurów i Wawryszaków.

6.      Za + Tadeusza Sosnowskiego (gregorianka).

 Środa 20.09.2023

 Wspomnienie Świętych Męczenników Andrzeja Kim Taegon, Prezbitera, i Towarzyszy

7.00 1.       O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla siostry Krystyny Mroczek.

2.      Dziękczynna za udaną operację oraz za ++ dawców przeszczepów tkanek.

3.      O Boże błog. i opiekę MBK w rodzinach oraz ++ z rodzin: Sobiechów, Pawłowskich, Banaszkiewiczów i Kwiatków.  

4.      Za ++ Genowefę i Stanisława Wiśniewskich, Zofię i Józefa Orańskich.

5.      Za ++ z rodzin: Kubajewskich, Mędzów i Kadejów.

6.      Za + Stanisława Daszczuka (gregorianka).

7.      Za + Tadeusza Sosnowskiego (gregorianka).

9.00 1.   Msza Święta z okazji święta patronalnego Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.
10.30 1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog., dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla o. Jana Fibka.

2.      Z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski dla Jolanty, prosząc o dalszą opiekę MBK oraz radość życia wiecznego dla ++ rodziców: Marianny i Ludwika Kiryków.

3.      Za + Juliana Czeczota.

18.00

 

1.       Intencje zbiorowe:

·         W 40 rocz. ślubu Hanny i Janusza Sawickich, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK dla całej rodziny.

·         Dziękczynno – błagalna w 2 rocz. ślubu Iwony i Damiana oraz 29 rocz. ślubu Agnieszki i Adama z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu.

·         W 22 rocz. ślubu Renaty i Rafała, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę MBK dla rodziny.

·         W 9 rocz. ślubu Agnieszki i Bartłomieja, o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia.

·         W 50 rocz. urodzin Urszuli o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski w dalszym życiu.

·         O zdrowie dla Stanisława.

·         Dziękczynna za łaskę zdrowia i z prośbą o Boże błog. dla lekarzy i wszystkich którzy wspierali i wspierają swoją modlitwą.

·         O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MBK dla Niny.

·         O wytrwanie w trzeźwości dla Grzegorza.

·         O Boże błog., zdrowie i opiekę MBK dla Tadeusza, Danuty, Tomasza i Moniki.

·         O Boże błog., opiekę MBK i powrót do zdrowia i sprawności dla Teresy Chusteckiej.

·         O Boże błog., opiekę MBK, zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła Piotra Chusteckiego.

·         W int. pielgrzymów i ich rodzin z parafii św. Antoniego z Sokółki.

·         O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Pawła Skóry i rodziny.

·         O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla kuby – prosi babcia.

·         O łaskę zdrowia i dobre wyniki badań dla Danuty.

·         O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla Jadwigi.

·         O łaskę zdrowia i mowy dla Karola.

·         Dziękczynno – błagalna o światło Ducha Świętego, uwolnienie od uzależnień, głęboką wiarę, opiekę MBK i potrzebne łaski dla Sławomira i jego rodziny.

·         W int. córki Karoliny o dar małżeństwa i macierzyństwa.

·         O zdrowie i Boże błog. dla Kamila, Kingi, Czarka, Jasia, Karola, Jowity, Mirosławy z rodziny Wasilewskich i Wolnickich.

·         O dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Elżbiety i Piotra z dziećmi i wnukami.

·         Do MBK z prośbą o uzdrowienie córki i nawrócenie wnuków.

·         O zdrowie i siły do pokonania choroby dla Małgorzaty.

·         O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny Ornat.

·         O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla Marianny.

·         O łaskę zdrowia dla Radka i jego rodziny.

·         O Boże błog. i zdrowie dla Haliny i Jana Petera.

·         O łaskę zdrowia i potomstwa dla Katarzyny i Daniela.

·         O wytrwanie w trzeźwości i łaskę nawrócenia dla Jerzego.

·         O zdrowie i siły w pokonaniu choroby dla Katarzyny.

·         Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog. dla rodziny Wójcików i Markowskich oraz dobry wybór żony dla Arkadiusza.

·         O szczęśliwe rozwiązanie dla córki Liliany i opiekę MBK nad rodziną.

·         O zdrowie dla mamy Jolanty.

·         Dziękczynno – błagalna o dalszą opiekę MBK dla Marcina.

·         Za + Henryka Dywańskiego w 1 rocz. śmierci oraz ++ Jadwigę, Ryszarda, Piotra i Grzegorza.

·         Za ++ Eugeniusza i Apolonię Skupów.

 Czwartek 21.09.2023

Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

7.00 1.       O Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

2.      Za + Bolesława Oleksika – int. od sąsiadów Nazaruków.

3.      Za ++ Piotra, Pelagię, Łukasza oraz ++ z rodzin: Danieluków, Mazurów i Filipów.

4.      Za ++ Wiesława, Stanisława, Mariana, Stanisławę, Barbarę, Waldemara i Ireneusza Rozbickich, Mariusza Łukasiuka, Paulinę, Prokopa, Marię, Czesława, Borysa, Ewę i Jana Bosackich.

5.      Za + Stanisława Daszczuka (gregorianka).

10.30 1.       O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski za pośrednictwem MBK dla ks. Mateusza.

2.      Za + Adelę Drążkiewicz.

18.00

 

 

1.       Dziękczynna za otrzymane łaski.

2.      W int. Cezarego i Doroty z podziękowaniem za dar rodzicielstwa i z prośbą o Boże błog., opiekę MBK i szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty.

3.      Za + Mariannę Kłos – int. od Haliny Sadło z rodziną.

4.      Za + Helenę Łuszczewską – int. od rodziny Potajczuków.

5.      Za + Eugenię Wardzyńską – int. od syna Andrzeja z rodziną.

6.      Za + Tadeusza Sosnowskiego (gregorianka).

 Piątek 22.09.2023
7.00 1.       O zdrowie duszy i ciała oraz potrzebne łaski dla Leszka, Bożeny i Alicji.

2.      Za + Ryszarda Wasilewskiego w 1 rocz. śmierci – int. od brata.

3.      Za + Bolesława Oleksika – int. od rodziny Gawryluków.

4.      Za ++ rodziców: Janinę i Seweryna – int. od córki.

5.      Za ++ Karolinę, Zofię, Franciszka, Marcina, Jana, Marię, Jana i Marię z rodziny  Masłowskich i Sidoruków.

6.      Za + Stanisława Daszczuka (gregorianka).

10.30 1.       O Boże błog. i opiekę MBK dla rodziny Chaberskich.

2.      Dziękczynno – błagalna o dalsze błog. Boże i opiekę MBK dla rodziny Szczurów.

18.00

 

1.       Za + Ryszarda Wasilewskiego w 1 rocz. śmierci oraz ++ Irenę, Waleriana, Ludwikę i Piotra Wasilewskich – int. od Jolanty i Martyny z rodziną.

2.      Za + Bolesława Zdunka.

3.      Za + Zdzisława Warownego – int. od Mariana Falkiewicza z rodziną.

4.      Za + Danutę Domagała – int. od Edwarda i Marii Domagała z rodziną.

5.      Za + Zygmunta Kowalskiego – int. od Jadwigi Matejek.

6.      Za + Tadeusza Sosnowskiego (gregorianka).

    Sobota 23.09.2023

 Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, Prezbitera

7.00

 

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O Boże błog., zdrowie i dar mowy oraz opiekę MBK dla Jana z okazji 28 rocz. urodzin.

3.      Do MBK z prośbą o szybką budowę domu dla Krzysztofa i jego rodziny.

4.      O zdrowie dla Józefa.

5.      Za + Feliksa Mieczko.

6.      Za + Stanisława Daszczuka (gregorianka).

10.30 1.       O zdrowie i Boże błog. dla Mieszka z okazji urodzin.

2.      Za ++ Henrykę i Janusza Deczkowskich, Anielę i Wacława Kozickich, Stanisławę i Stanisława Świciów i Jana i Marka Kozickich.

18.00 1.       W 30 rocz. ślubu Marioli i Stanisława Dobrowolskich o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Za + Jerzego Kuske w 15 rocz. śmierci.

3.      Za + Zenona Witkowicza – int. od syna Mateusza.

4.      Za + Adelę Kaznowską – int. od Zofii i Henryka Krótkiewicz.

5.      Za + Riada Haidara – int. od Towarzystwa Przyjaciół Kodnia i Komitetu Organizacyjnego Biegu Sapiehów.

6.      Za + Tadeusza Sosnowskiego (gregorianka).

Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła 24.09.2023
8.00 Bazylika 1.       W 40 rocz. urodzin Anny Kamińskiej o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      Z okazji 25 rocz. urodzin Magdaleny z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień.

3.      Za + Stanisława Daszczuka (gregorianka).

4.      Rez.

10.00 Kalwaria     1.       W 18 rocz. urodzin Adama, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.
10.30   Bazylika 1.       W 28 rocz. ślubu Agnieszki i Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu dla całej rodziny.

2.      W 5 rocz. ślubu Angeliki i Grzegorza, o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia.

3.      Za ++ Jadwigę Tokarską i Andrzeja Sulkowskiego.

4.      Za + Hieronima Harasimiuka – int. od Jadwigi Bryła.

12.00   Bazylika     1.       Za ++ z rocznych wypominek.

2.      Dziękczynno – błagalna w int. Anny z okazji urodzin o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

3.      Za ++ Marię i Michała Kulickich, Anielę i Jana Śnitko, Genowefę i Aleksandra Kaczyńskich.

4.      Za ++ Elżbietę, Eugeniusza i Tadeusza Bojczuków, Jadwigę i Grzegorza Szpyruk.

17.00  Bazylika   1.       W 1 rocz. ślubu Diany i Karola Żmińczuk,  o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Za + Piotra Kowalewskiego w 1 rocz. śmierci.

3.      Za + Cecylię Deneka – int. od bratowej Jolanty z rodziną.

4.      Za + Tadeusza Sosnowskiego (gregorianka).