16 września Sanktuarium nawiedziła prawie 100 osobowa grupa sióstr zakonnych, dziewic konsekrowanych i konsekrowanych wdów z całej diecezji. Mszy Świętej przewodniczył Ks. kan. dr Marek MATUSIK – Wikariusz Biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Konferencje wygłosił o. Ryszard Szmydki omi. Zwrócił on m.in. uwagę na potrzebę „ponownego napełnienia się Duchem”. Zwłaszcza na etapie życia gdy nasze siły fizyczne słabną grozi nam popadnięcie w rutynę w naszym życiu duchowym. Pan niejako powołuje nas ponownie tak jak przed laty gdy byliśmy młodzi. Byśmy na nowo doświadczyli mocy Jego miłości. Wiele sióstr bardzo entuzjastycznie przyjęło słowa konferencji i wracało do swoich wspólnot umocnionymi. Bardzo pomocny był czas rozmów przy stole i w plenerze. Spotkanie zakończyło się popołudniowym różańcem odmawianym w scenerii kodeńskiej kalwarii.