W miniony weekend w naszym sanktuarium swoje rekolekcje przeżywali członkowie Akcja katolickiej. Oto relacja samych uczestników:
W dniach od 30 września do 2 października tego roku mogliśmy, w grupie 50 osób z diecezji: białostockiej, częstochowskiej, kaliskiej, siedleckiej i warszawsko-praskiej, przebywać w Domu Pielgrzyma w Kodniu Sapieżyńskim nad Bugiem. W ciągu kilku dni odbywały się tu rekolekcje międzydiecezjalne dla członków Akcji Katolickiej w Polsce, które poprowadził dla nas Ks. dr Aleksander Jacyniak SJ, twórca i wieloletni Kustosz Muzeum Św. Andrzeja Boboli przy Sanktuarium w Warszawie.
Rok 2022 to rok jubileuszowy, 400-lecia kanonizacji i 20 lat od ustanowienia Św. Andrzeja Boboli Patronem Polski, dlatego były to „Rekolekcje ze Świętym Andrzejem Bobolą – Patronem na obecne czasy”. Święty towarzyszył nam przez te dni w swych relikwiach.
Spotkanie modlitewne rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Bazylice – Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia – Matki Jedności. W homilii Ojciec Aleksander nawiązywał do Psalmu 139 (wersy 1-19), wzywającego do uwielbienia Boga, miłości do Słowa Bożego, miłości do człowieka, co stanowić miało wspaniały wstęp do spotkania i naszych rekolekcyjnych rozważań. Dzień pierwszy zakończyliśmy Apelem Maryjnym.
Konferencje rekolekcyjne związane były z ich patronem – Świętym Andrzejem Bobolą. Ojciec rekolekcjonista kolejno przedstawiał nam:
1. Powiązania i zbieżności Andrzeja Boboli z Ignacym Loyolą, założycielem zakonu Jezuitów.
2. Związki – „spotkania, działanie i pomoc” Andrzeja Boboli z Ojcem Aleksandrem Jacyniakiem, twórcą Muzeum A. Boboli w Warszawie.
3. Jak Święty Andrzej Bobola wpisuje się w historię Polski?
4. Święty Andrzej Bobola a epidemie.
5. Święty Andrzej Bobola a wojna.
6. Zjawianie się Świętego w Strachocinie.
7. Porównanie zjawień A. Boboli w Pińsku, w Wilnie i w Strachocinie.
8. Najważniejsze fakty z życia Andrzeja Boboli.
Szczególnie zajmujące były dla słuchaczy przedstawiane przez Ojca Rekolekcjonistę przykłady „działania” Świętego Andrzeja Boboli i jego „pomoc” udzielana twórcy Muzeum Andrzeja Boboli podczas zmagań ojca Aleksandra z tym trudnym przedsięwzięciem.
Podsumowując nasze rekolekcyjne nauki i rozważania, doszliśmy do wniosku, iż należy dążyć do spełnienia przepowiedni z drugiego objawienia św. Andrzeja Boboli: „Gdy skończy się wojna, którą widzisz, wtedy, królestwo Polski zostanie przywrócone przez Miłosierdzie Boże, a ja zostanę w nim uznany jako główny patron”.
Dziękujemy Zarządowi DIAK Diecezji Siedleckiej, szczególnie p. prezesowi Januszowi Leśniakowi za zorganizowanie rekolekcji, zaproszenie nas na nie oraz za zaproszenie do głoszenia rekolekcji Ojca Aleksandra Jacyniaka, dzięki któremu mogliśmy na nowo poznać postać Andrzeja Boboli. Dziękujemy również gospodarzom miejsca z Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mogliśmy tam modlić się, słuchać nauk a także poznawać piękno Podlasia.
Dziękujemy też Januszowi za zorganizowanie nam pobytu w Kostomłotach, gdzie znajduje się Cerkiew pw. św. Nikity – drewniana greckokatolicka cerkiew neounicka, Sanktuarium Unitów Podlaskich, która została wzniesiona w 1631 jako unicka, a w latach 1875–1927 działała jako prawosławna.
W drodze do Kodnia, mieliśmy okazję zawitać do Siedlec, gdzie Muzeum Diecezjalne w Siedlcach prezentuje najznamienitsze dzieło sztuki hiszpańskiej w Polsce: Ekstaza św. Franciszka pędzla El Greca. Kolejnym punktem naszej drogi do Kodnia było Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie, gdzie dnia 24 stycznia 1874 r. w obronie wiary i jedności Kościoła zginęli unici, beatyfikowani przez Jana Pawła II w Rzymie. 06.10.1996 r.
Taki sposób organizacji rekolekcji międzydiecezjalnych jest dla nas bardzo wartościowy, ubogacający i interesujący. Liczymy na kolejne takie spotkania w gronie przyjaciół zjednoczonych w szeregach Akcji Katolickiej.
Maria Owczarek, DIAK Kalisz