Papież Franciszek spotkał się w poniedziałek z członkami Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z okazji ich 37. Kapituły Generalnej. Zakon misyjny został założony w 1816 roku przez św. Eugeniusza de Mazenoda na południu Francji.

W przemówieniu do członków Zgromadzenia Papież złożył życzenia ojcu Luisowi Ignacio Rois Alonso OMI, który został wybrany w ubiegły czwartek nowym Przełożonym Generalnym misjonarzy oblatów na 6-letnią kadencję. Podziękował także dotychczasowemu Przełożonemu Generalnemu, o. Louisowi Lougenowi OMI, za jego służbę w ciągu ostatnich 12 lat.

„Pielgrzymi nadziei”

Na 37. Kapitułę Generalną oblaci wybrali temat: „Pielgrzymi nadziei w komunii”. Papież Franciszek zauważył, że temat ten uosabia ich tożsamość jako uczniów Jezusa, którzy są „wezwani do niesienia Ewangelii nadziei, radości i pokoju” w czasach, w których kompilują się wojny i konflikty, problemy migrantów i uchodźców, a gospodarka skoncentrowana na bogatych pogrąża świat w ciemności. Tylko Ewangelia może podtrzymać płomień nadziei – powiedział Papież.

Wskazał również, że podstawową misją oblatów jest bycie pielgrzymami, którzy wędrują po świecie, służąc Kościołowi w 70 krajach, „zawsze gotowi iść jak Jezus ze swoimi uczniami”. Jako pielgrzymi nadziei kroczycie ze świętym ludem Bożym, żyjąc wiernie swoim misyjnym powołaniem, razem ze świeckimi i młodymi, którzy dzielą w Kościele charyzmat waszego świętego Założyciela i chcą być aktywną częścią waszej misji.

Ponadto bycie „misjonarzem nadziei”, kontynuował Papież, oznacza uczenie się rozpoznawania cnót wśród ubogich, odważenie się na ewangelizację tych, którzy mają mniej szczęścia, aby mogli „uczyć was drogi nadziei dla Kościoła i dla świata”.

Znaczenie życia w komunii

Życie w komunii dzisiaj, powiedział dalej Papież Franciszek, jest fundamentem, od którego „może zależeć przyszłość świata, Kościoła i życia konsekrowanego”. Ta przyszłość musi najpierw być zakorzeniona w komunii między nami, kultywując ją „z każdym bez wyjątku”.

Wzywam was, abyście byli promotorami komunii poprzez wyrazy solidarności, bliskości, synodalności i braterstwa ze wszystkimi.

Wracając do źródła

Dbanie o naszą „matkę ziemię”, zauważył papież Franciszek, pozostaje kluczowe, ponieważ nasza planeta jest źródłem, które nadal nas karmi „nie prosząc o nic w zamian”. Podobnie, kontynuował Papież, nadal konieczne jest powrót do Boga Ojca jako źródła życia i misji, „pierwszej miłości, która skłoniła was do porzucenia wszystkiego, aby iść za Jezusem”.

Charyzmat założyciela, św. Eugeniusza, powinien pozostać punktem odniesienia dla życia oblackiego, „zakorzenionego w powołaniu misyjnym” we wzajemnej miłości do drugiego człowieka i „gorliwości o zbawienie dusz”. Wielka miłość św. Eugeniusza do ubogich i misja szerzenia miłości Bożej przez wiarę pozostają inspiracją dla oblatów, powiedział Papież Franciszek.

Na waszym ogromnym polu misji, które obejmuje cały świat, niech Jezus zawsze będzie dla was wzorem, tak jak był dla św. Eugeniusza. Przed ukrzyżowanym Zbawicielem postanowił pewnego dnia ofiarować swoje życie, aby wszyscy, zwłaszcza ubodzy, mogli doświadczyć tej samej miłości Boga, która sprowadziła go z powrotem na drogę wiary.

Koncentrując się na szczególnej łasce, jaką św. Eugeniusz otrzymał przed figurą Niepokalanej w Aix-en-Provence w trudnym dla Zgromadzenia momencie, Papież Franciszek powiedział, że Maryja może odegrać szczególną rolę „jako towarzyszka podróży” na drodze pielgrzymki. Maryja, powiedział Papież, ofiarowała swoje „tak” Bogu, wychodząc w pośpiechu, aby „dzielić się Bożym darem i oddać się służbie”. Dlatego Matka Boża może być wzorem tego, jak najlepiej żyć w służbie misji i ludowi Bożemu. Wreszcie papież Franciszek zakończył swoje przemówienie modlitwą za oblatów kontynuujących swoją Kapitułę Generalną, pobłogosławił oblatów i osoby z nimi związane, prosząc ich: „Proszę o modlitwę za mnie”.

(vaticannews.va/tł. pg)