INTENCJE MSZALNE 02.10.2022 – 09.10.2022
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła 02.10.2022
8.00

Bazylika

1.     Za ++ Antoniego, Anastazję i Henryka z rodziny Fisiuków.

2.     Za + Tamarę Wasilewską – int. od Wandy i Aleksandra Onyszczuk z rodziną.

3.     Za + Teresę Semeniuk – int. od Kółka Różańcowego nr 8.

4.     Za + Marcina Majka (gregorianka).

 

10.00   Kalwaria 1.     Za + Mariannę Miazio w 23 rocznicę śmierci i + Stanisława Miazio.
10.30  Bazylika

 

1.     W 20 rocz. ślubu Katarzyny i Grzegorza Mackiewiczów, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.     W 80 rocz. urodzin Anny Krukowskiej oraz 28 rocz. urodzin Julity, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

3.     Za + Janinę Micewicz w 10 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Micewiczów i Witkowiczów.

 

12.00 Bazylika   1.     Dziękczynno – błagalna  z prośbą o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Lewkowiczów.

2.     Za + syna Piotra – o radość życia wiecznego.

3.     Za ++ Barbarę i Franciszka Smolińskich.

4.     Za + Karola Sosidko oraz jego ++ dziadków: Janinę i Stefana, Anielę i Leoncjusza.

5.     Za ++ Antoniego i Sabinę Pawluczuków oraz Marzennę Tymoszuk.

 

17.00    Bazylika 

 

1.     Za ++ z rodziny Jaworskich, Zaniewiczów i Lipków.

2.     Za ++ rodziców: Kazimierę i Józefa Trębickich.

3.     Za + Piotra Kłosowskiego (gregorianka).

 

Poniedziałek 03.10.2022
7.00 1.     O Boże błog., opiekę MBK i dary Ducha Świętego dla S. Marii Franciszki.

2.     W int. Teresy o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski w życiu.

3.     Za wstawiennictwem MBK o pomyślną operację i powrót do zdrowia dla Kazimiery.

4.     W int. Tomasza, Agaty i Marty o Boże błog., opiekę MBK i zgodę w rodzeństwie.

5.     Za + Marcina Majka (gregorianka).

 

10.30 1.     Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i opiekę MBK dla rodziny Majczynów i Sawińskich.

2.     Za + o. Jana Domańskiego – int. od Lidii i Grzegorza Chruściel.

3.     Za + Roberta Rombla (gregorianka).

 

18.00 1.     Za + Bożenę Denicką.

2.     Za + Lidię Kocowską– int. od Marcina Magra z rodziną.

3.     Za + Teresę Borkowską – int. od koleżanek nauczycielek emerytek.

4.     Za + Wiktora Rojka – int. od Kazimierza Witkowicza z rodziną.

5.     Za + Antoninę Jojczuk – int. od Mariana Głowackiego z dziećmi.

6.     Za + Piotra Kłosowskiego (gregorianka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek 04.10.2022

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, Diakona

7.00   1.     O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla Adama, Bożeny, Marleny, Natalii, Grzegorza, Pauliny i Sebastiana.

2.     O dary Ducha Świętego, Boże błog. i opiekę MBK dla Renaty.

3.     Za + o. Antoniego Kwaśniewskiego – int. od brata z rodziną.

4.     Za ++ Wandę i Edwarda Oleksiuków.

5.     Za + Marcina Majka (gregorianka).

 

10.30 1.     W int. mamy o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.     O uzdrowienie Gustawa – int. od Danuty i Mieczysława.

3.     Za + Roberta Rombla (gregorianka).

 

18.00 1.     O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla o. Franciszka z okazji imienin.

2.     O Bożą opiekę i potrzebne łaski dla rodziny Kwiatkowskich.

3.     Za + Franciszka Oleksika – int. od rodziny Rędzioków.

4.     Za + Włodzimierza Jakimowicza – int. od rodziny Babkiewiczów.

5.     Za + Stanisława Wojewodę – int. od Teresy i Jerzego Filipek.

6.     Za + Piotra Kłosowskiego (gregorianka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Środa 05.10.2022

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy

7.00 1.     Z okazji 50 rocz. urodzin Włodzimierza o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w dalszym życiu – int. od siostry.

2.     W int. pielgrzymów z Woli Baranowskiej i ks. Mariana o Boże błog. i opiekę MBK.

3.     O Boże błog. i dary Ducha Świętego oraz poprawę relacji w pracy dla Dominiki i Dawida.

4.     Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i dalszą opiekę MBK dla Stanisława Szańca.

5.     Za ++ Bronisławę i Cezarego Jachowicz.

6.     Za + Marcina Majka (gregorianka).

 

10.30 1.     Za + Mariana Domagałę w 2 rocznicę śmierci.

2.     Za + Zenona Łapińskiego – int. od koleżanek i kolegów z pracy.

3.     Za + Szymona Mirczewskiego w 30 dzień po śmierci.

 

18.00

 

  1. Za + Piotra Kłosowskiego (gregorianka).
  2. Intencje zbiorowe:

·      Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

·      Dziękczynno – błagalna z okazji 50 rocznicy urodzin Iwony,  z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

·      O zdrowie i potrzebne łaski dla S. Zofii.

·      O dar zdrowia dla Sylwii i szczęśliwe operacje.

·      O łaskę uzdrowienia dla Marcina z choroby nowotworowej i potrzebne dary duchowe za wstawiennictwem MBK.

·      O uzdrowienie z choroby nowotworowej Doroty, Irmy i Gizeli.

·      O uzdrowienie Tadeusza Gały.

·      O jedność w rodzinie Jarząbów, Jurków i Piskorskich.

·      O zdrowie dla syna Sylwestra.

·      W int. wnuka Sebastiana o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski w życiu.

·      Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i opiekę MBK dla członkiń Kółka Różańcowego Kobiet z Ogrodnik zelatorki Wandy Demedziuk.

·      Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę MBK dla Agnieszki i Jana Twardoch.

·      O Boże błog. i opiekę MBK dla córki Magdaleny.

·      O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla wnuków: Dominiki, Natalii, Aleksandry, Julii, Zuzanny i Marcela – int. od dziadków.

·      O zdrowie dla Moniki.

·      Dziękczynna za zdrowie i otrzymane łaski.

·      Dziękczynno – błagalna o Boże błog., zdrowie i opiekę MBK dla Andrzeja i Beaty.

·      O zdrowie, opiekę MBK i Boże błog. w rodzinie.

·      Dziękczynno – błagalna o zdrowie i opiekę MBK dla Marcina i Anny oraz ich rodziny.

·      O zdrowie dla całej rodziny Waszczuków i Nasiłowskich.

·      O łaskę odpuszczenia grzechów.

·      Za ++ Annę i Jana – Leona Rojków.

·      Za ++ Henrykę i Wawrzyńca Pietrusików.

·      Za + Józefa Ziomka – int. od Grażyny z rodziną.

·      Za + Marię Sienkiewicz.

·      Za ++ Annę i Zenona Krymskich, Zofię i Czesława Moczulskich.

·      Za ++ Marię i Romana Muraków oraz Urszulę Kikowską – Murak.

·      Za ++ Wiesławę i Wiktora Gawryszuków, Janinę i Jana Frankowiczów oraz Zbigniewa Piekarskiego.

·      Za ++  Jana Jawicza, Janinę i Józefa Kropiwców.

·      Za ++ Marię, Agatę, Janinę, Jana, Andrzeja i Ludwika z rodziny Torbiczów.

·      Za ++ z rodziny Iwaniuków, Waszczuków i Siłuków.    

      

                                                                                                                                                                                                     

 Czwartek 06.10.2022
7.00 1.     W 15 rocz. ślubu Małgorzaty i Jarosława Kamperów, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia

2.     O Boże błog., łaskę zdrowia i nawrócenia dla rodziny.

3.     Za + Mariannę Piechocką w 10 rocznicę śmierci oraz ++ Stefana i Władysławę.

4.     Za ++ Natalię i Janusza Gawryluków.

5.     Za + Marcina Majka (gregorianka).

 

10.30 1.     Za + Artura Osypiuka – int. od mamy i brata Tomka.

2.     Za + Zenona Łapińskiego – int. od rodziny Gałamagów.

 

18.00

 

1.     Za + Eugeniusza Karpowicza w 5 rocznicę śmierci.

2.     Za + Kazimierę Chochowską – int. od Danuty Petkiewicz z rodziną.

3.     Za + Antoninę Harasimiuk – int. od Anny Dobrowolskiej z rodziną.

4.     Za + Wacława Wołoszkiewicza – int. od sąsiadów: Małgorzaty i Adeli z rodziną.

5.     Za + Antoninę Jojczuk – int. od Jadwigi i Waldemara Wasiluk z rodziną.

6.     Za + Piotra Kłosowskiego (gregorianka).

 

 

Piątek 07.10.2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

7.00 1.     Za + o. Jana Domańskiego w dzień śmierci – int. od brata Tadeusza z rodziną.

2.     Za + Zofię Oleszczuk w rocznicę śmierci.

3.     Za + Elżbietę i Wiesława Jachowiczów.

4.     Za + Marcina Majka (gregorianka).

5.     Za + Roberta Rombla (gregorianka).

 

10.30 1.     W 14 rocz. ślubu Agnieszki i Michała, o Boże błog. i opiekę MBK dla całej rodziny.

2.     Dziękczynno – błagalna z prośbą o dalszą opiekę MBK dla Jacka z racji 5 rocznicy abstynencji oraz o zdrowie dla Patrycji Staroszik.

3.     Za + Teresę Dejneko – int. od Teresy Dejneka z rodziną.

 

18.00

 

1.     Z okazji 11 rocz. urodzin Pawła, z podziękowaniem za opiekę MBK i z prośbą o dalsze Boże błog. i potrzebne łaski na każdy dzień życia.

2.     O zdrowie i opiekę MBK dla Cyprianka Szymków.

3.     Za + o. Jana Domańskiego – int. od pracowników kodeńskiego sanktuarium.

4.     Za ++ Feliksa Sacharczuka w 7 rocz. śmierci, Wacława w 51 rocz. śm., Kazimierę w 44 rocz. śm. oraz ++ z rodziny Wołoszkiewiczów i Sacharczuków.

5.     Za + Zbigniewa Szaciło – int. od Iwony i Dominika Nazaruk.

6.     Za + Piotra Kłosowskiego (gregorianka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 08.10.2022
7.00

 

1.     Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.     W 34 rocz. ślubu Agaty i Mirosława, z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

3.     O zdrowie i potrzebne łaski dla Henryka.

4.     Za ++ Marcina i Irenę Hordejuków.

5.     Za + Zbigniewa Czerwonkę.

6.     Za + Marcina Majka (gregorianka).

7.     Za + Roberta Rombla (gregorianka).

 

10.30

 

1.     Za + Tamarę Wasilewską – int. od rodziny Nazaruk z Krakowa.

2.     Za + Jerzego Ostapczuka – int. od Renaty i Marka Malesów.

3.     Za + Marię Filipek w 30 dzień po śmierci.

 

18.00 1.     Z okazji urodzin Urszuli, o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień życia.

2.     Za ++ Jana, Józefę, Józefa, Stanisława Lipka i Jerzego Jaworskiego.

3.     Za + Mariannę Sosnowską – int. od Zofii Sosnowskiej – Hurman z rodziną.

4.     Za + Wiktora Rojka – int. od chrześnicy Marzeny z rodziną.

5.     Za + Jana Golca – int. od wnuka Marka z rodziną.

6.     Za + Piotra Kłosowskiego (gregorianka).

 

Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła 09.10.2022
8.00Bazylika 1.     W 61 rocz. ślubu Ireny i Józefa, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.     Za ++ Zbigniewa, Marię i Mikołaja Szmydko.

3.     Za ++ Ludwika, Anielę, Aleksandra, Wandę, Bronisławę, Leonarda i Wojciecha.

4.     Za + Marcina Majka (gregorianka).

 

10.00Kalwaria 1.     Rocznice Chrztu: w 4 rocz. ur. Ani Parczewskiej,  8 rocz. Adama, 11 rocz. Zuzanny Parczewskiej, 11 rocz. Marceliny, 12 rocz. Jagody, 14 rocz. Mateusza i 50 rocz. Doroty i Tomasza, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., opiekę MBK i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia.

 

10.30Bazylika 1.     Z okazji 41 rocz. ślubu Aliny i Piotra Jakimowicz oraz z racji urodzin Aliny, o Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu i o zdrowie dla Katarzyny.

2.     Za + Stefana Pietryka i ++ z rodziny Pietryków.

3.     Za ++ Lubę, Bolesława, Czesława, Stanisława i Reginę Starzyńskich.

 

12.00Bazylika

  

1.     Rocznice Ślubu: w 50 rocz. ślubu Teresy i Zygmunta Jakoniuk, 40 rocz. ślubu Marii i Andrzeja Łukaszuk, 33 rocz. ślubu Teresy i Mirosława, 30 rocz. ślubu Elżbiety i Mariana oraz z racji 50 rocz. urodzin Elżbiety, 29 rocz. ślubu Ewy i Pawła Sokołowskich, 15 rocz. ślubu Sylwii i Przemysława oraz z racji 14 rocz. urodzin ich dzieci: Poli  i Maksymiliana, 4 rocz. ślubu  Małgorzaty i Alberta Baran, 1 rocz. ślubu  Sylwii i Marcina Mikołajuk, 1 rocz. ślubu Pauliny i Kamila Szwarc oraz w kolejną rocznicę ślubu Teresy i Andrzeja, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.     Za + Paulinę Dejneka w 33 rocznicę śmierci oraz ++ Bazylego, Czesława i Feliksa z rodziny Dejneków.

3.     Za ++ Władysława Lichaczewskiego oraz jego rodziców Annę i Mikołaja.

4.     Za + Jana Woźnego oraz ++ rodziców.

 

17.00

Bazylika

 

1.     Za ++ Janinę i Edwarda Szymańskich oraz Mariannę Pietrusik.

2.     Za + Krzysztofa Wasilewskiego – int. od brata Wiktora z rodziną.

3.     Za + Piotra Kłosowskiego (gregorianka).