„Maryja nowa Ewa” było hasłem sobotniego „Wieczoru z Maryją”.
O. Władysław, w konferencji ukazał, jak wybitni teolodzy żyjący w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zwani dziś Ojcami K-ła, wskazują w swoich pismach na to, że już wtedy, kiedy skończył się wiek Apostołów, zaczął się pojawiać tytuł Maryi jako „Nowej Ewy”. Tytuł „Nowa Ewa” zawiera wiele ważnych prawd dotyczących osoby Maryi i Jej miejsca w planach Bożych.
Jednym z najwcześniejszych pisarzy, który porównał Maryję z Ewą, jest św. Justyn Męczennik. Zanim został chrześcijaninem był najpierw znanym filozofem.
Święty Justyn przeciwstawiając nieposłuszeństwo Ewy posłuszeństwu Maryi napisze: „Ewa poczęła słowo wężowe i zrodziła nieposłuszeństwo i śmierć. Wiarę natomiast i radość poczęła Dziewica Maryja, gdy Jej anioł Gabriel zwiastował dobrą nowinę, że Duch Święty zstąpi na Nią […]. Wtedy odpowiedziała: „Niech mi się stanie według słowa twego”.