Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła 12.11.2023
8.00

Bazylika

1.       W 54 rocz. urodzin Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

3.      Za + Jadwigę Wasilewską w 2 rocznicę śmierci.

4.      Za ++ Feliksa, Stanisława i Kazimierę oraz ++ z rodziny Piskorzów.

5.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

10.00  

Bazylika

1.       Rocznice Urodzin: w 1 rocz. ur. Janka, 1 r. Laury, 2 r. Igora, 2 r. Oliwii, 3 r. Nikoli, 15 r. Dominika Łukasiaka, 30 r. Artura i 40 r. Magdaleny, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBK i dary Ducha Świętego na każdy dzień życia.

2.      W pewnej intencji (nowenna).

3.      Za + Zdzisława Stefaniaka.

4.      Za + Stanisława Bisiuka oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

 

12.00 Bazylika          1.       Rocznice Ślubu: w 50 rocz. ślubu Krystyny i Stanisława Majczyna, 50 r. Grażyny i Mieczysława Ciok, 40 r. Teresy i Ireneusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 4 rocz. urodzin Julii, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

3.      O Boże błog., opiekę MBK i zdrowie dla rodziny Skrętowicz.

4.      O dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla rodziny Stubińskich.

5.      Za + Adama Sadło w rocznicę śmierci.

6.      Za + Ryszarda Bolestę – int. od siostry Krystyny z mężem.

 

17.00      

Bazylika

1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i opiekę MBK dla rodziny Czarnackich, Czornaków i Iwaszków oraz ich dzieci.

2.      Za + Edwarda Badysiaka – int. od pracowników sanktuarium kodeńskiego.

3.      Za ++ Katarzynę i Józefa Popławskich.

4.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

Poniedziałek 13.11.2023
7.00

 

1.       O Boże błog. i opiekę MBK dla pielgrzymów z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Tujska.

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla dzieci, wnuków i Marianny Mikołajczuk.

3.      W pewnej intencji (nowenna).

4.      Za + Helenę Czarnocką w kolejny miesiąc po śmierci.

5.      Za ++ Stanisława, Piotra, rodziców z obojga stron z rodziny Sawickich i Strzałków.

6.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

18.00 1.       Dziękczynna w 60 rocz. urodzin Heleny, z prośbą o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      W int. Małgorzaty, Michała i Pawła Wyszyńskich, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

3.      Za + Jadwigę Słodkowską w 3 rocz. śmierci i ++ z rodziny.

4.      Za + Mariannę Kieliszek oraz ++ z rodziny.

5.      Za ++ Halinę i Tadeusza Mroczek oraz ++ z rodziny.

6.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

Wtorek 14.11.2023
7.00 1.       O świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

2.      O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla całej rodziny.

3.      O dar potomstwa dla Magdy i Tomasza.

4.      W pewnej intencji (nowenna).

5.      Za ++ Kazimierę, Zofię i Stanisława.

6.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

18.00 1.       O łaskę zdrowia i opiekę MBK na każdy dzień życia dla Teresy.

2.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla Jerzego, Anny, Dominiki i Macieja Przeorek.

3.      Za + Bronisława Nowackiego w 15 rocz. śmierci – int. od córki Agnieszki z rodziną.

4.      Za śp. Teresę Potajczuk w 2 rocz. śmierci.

5.      Za ++ Stanisława, Eugenię, Mieczysława, Antoninę, Zbigniewa, Wandę i ++ z rodziny.

6.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

 Środa 15.11.2023
7.00 1.       Dziękczynno – błagalna z okazji 90 rocz. urodzin Józefa Smolińskiego, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

2.      W 75 rocz. urodzin Jadwigi Podniesińskiej, o Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu.

3.      O nawrócenie syna Krzysztofa.

4.      O łaskę wiary i dary Ducha Świętego dla dzieci: Małgorzaty, Jana, Pawła i Dominika.

5.      Za + Kazimierę Karaś w kolejny miesiąc po śmierci.

6.      Za ++ Leokadię, Jana, Zofię, Tomasza, Katarzynę, Piotra i rodzeństwo z obojga stron.

7.      Za + Edwarda Kloca w 30 dzień po śmierci.

8.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

9.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

18.00

 

Intencje zbiorowe:

·         Dziękczynna za 92 lata życia Florentyny Karwowskiej z prośbą o dalszą opiekę MBK.

·         W 81 rocz. urodzin Wiktora,  z prośbą o spokojną starość i cierpliwość w chorobie.

·         O Boże błog. dla wspólnoty Sióstr Rodziny Maryi i o nowe powołania.

·         O Boże błog. dla mieszkańców i pracowników DPS Warszawa – Międzylesie.

·         O Boże błog. i opiekę MBK nad mieszkańcami i pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Kozuli.

·         O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla brata Marcina z racji imienin.

·         O zdrowie dla Stanisława.

·         O uzdrowienie ciężko chorego Ksawerego oraz siłę i potrzebne łaski dla jego mamy.

·         O łaskę trzeźwości dla Grzegorza.

·         O zdrowie dla Wioletty.

·         O łaskę zdrowia dla Mirosława Moszczyńskiego.

·         O uzdrowienie dla Tymoteusza.

·         O zdrowie i opiekę MBK dla Włodzimierza Skoczka.

·         W int. Cypriana Nasiłowskiego  o potrzebne łaski i dobrą drogę życia.

·         Dziękczynno – błagalna w int. dzieci i wnuków.

·         O Boże błog. i opiekę MBK dla Leny i Mateusza.

·         O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Pawła Skóry i rodziny.

·         O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Kuby – prosi babcia.

·         O zdrowie duszy i ciała dla Edwarda.

·         O zdrowie i opiekę MBK dla Marka, Jolanty, Ernesta, Igi, Mirosławy i Jana Wołosów.

·         O Boże błog. i zdrowie dla Tomasza, Justyny, Ignacego i Anny.

·         O zdrowie i potrzebne łaski dla Adama i Barbary Śledziewskich.

·         O zdrowie dla syna Łukasza.

·         O potrzebne łaski i zdrowie dla Marii.

·         O ratunek i łaskę zdrowie dla syna Sebastiana.

·         O pomyślne zdanie matury i dary Ducha Świętego.

·         W int. Marii i Roberta o rozwiązanie trudnych spraw zawodowych.

·         O uzdrowienie córki Karoliny.

·         O zdrowie dla Karola.

·         O zdrowie dla Agnieszki i Krzysztofa Kosiorek, Edyty i Pawła Peryt oraz ich dzieci.

·         O zdrowie dla męża Edwarda.

·         Dziękczynno – błagalna o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Izdebskich i Sulejów.

·         O boże błog. i opiekę MBK dla rodziny Mokrzeckich i Gotowickich.

·         Dziękczynno – błagalna o zdrowie dla Anny, Łukasza i Mai.

·         O zdrowie i potrzebne łaski dla Sławomira, Jacka i rodziców.

·         O zdrowie dla Igora Waszczuka.

·         Dziękczynno – błagalna o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Chusteckiech.

·         Za zatwardziałych grzeszników oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

·         Za + Teresę Skrzypiec w 2 rocz. śmierci.

·         Za + Tadeusza Kossowskiego.

·         Za + Bronisława Wierzbickiego.

·         Za + Irenę Sturtz.

·         Za ++ Mariannę i Józefa Wójtowiczów.

·         Za ++ Józefę, Annę i Stanisława Jastrzębskich, Irenę i Józefa Rudzkich.

·         Za ++ z rodziny Waszczuków i Iwoniuków.

·         Za ++ z rodziny Bosackich i Ciechańskich.

·         Za ++ Helenę, Mariana, Janusza, Mariana, i Andrzeja Szwajów.

·         Za ++ z rodziny Andrzejewiczów i Olszewskich.

·         Za ++ Jana, Annę, Piotra, Jana, Mariannę, Józefa, Annę i Ralfa.

·         Za ++ z rodziny Adamczyków i Janczarków.

·         Za ++ Henrykę i Eugeniusza Wawrzynieckich oraz ich rodziców i dzieci.

·         Za ++ Wandę i Kazimierza Kosiorków oraz ich rodziców.

·         Za ++ Annę i Stefana Bułczuków oraz Annę i Antoniego Matuszyków.

·         Za ++ z rodzin: Sobczaków, Bagińskich i Manowskich.

·         Za ++ wujków i bliskich krewnych.

·         Za ++ Danutę, Mirosława, Walentego, Paulinę, Władysława, Stanisława, Mariannę, Antoniego z rodziny Omelaniuków, Wójcickich, Starzyńskich i ks. Henryka Wielgusa.

 

 Czwartek 16.11.2023
7.00 1.       O świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

2.      O Boże błog., opiekę MBK i zdrowie dla Mileny i Stanisława oraz rodziny Wnorowskich i Kossakowskich.

3.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      Za + Alicję Oklińską – int. od Agnieszki Klimowicz.

5.      Za ++  Zofię i Edmunda oraz ++ z rodzin: Zdolskich i Falkowskich.

6.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

18.00

 

 

1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i dalszą opiekę MBK dla Stanisława.

2.      Za ++ rodziców: Władysława i Anielę Panasiewiczów oraz dziadków z obojga stron.

3.      Za ++ Annę i Juliana oraz dziadków z obojga stron.

4.      Za + Bożenę Denicką.

5.      Za + Eugenię Wardzyńską – int. od chrześnicy Grażyny z rodziną.

6.      Za + Marię Wawrysiewicz w 30 dzień po śmierci.

7.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

 Piątek 17.11.2023

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy

7.00 1.       O świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

2.      O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Mileny.

3.      O wiarę, nawrócenie i miłość w rodzinie oraz zdrowie dla Piotra, pomoc w zdaniu egzaminów i rozeznaniu powołania.

4.      O uzdrowienie Stanisława i jego rodziny.

5.      Za ++ Józefa i Stefanię Piotrowskich.

6.      Za + Aleksandrę Daniel – int. od córki.

7.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

18.00

 

1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i potrzebne łaski dla Elżbiety.

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla rodziny i nawrócenie synów.

3.      Za + Helenę Łuszczewską – int. od rodziny Wysokińskich.

4.      Za + Danutę Domagała – int. od rodziny Jabłońskich.

5.      Za + Romana Kaznowskiego – int. od siostrzeńca Arona.

6.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

    Sobota 18.11.2023

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy

7.00

 

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski dla Karoliny z okazji imienin.

3.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i opiekę MBK dla Magdaleny Fit i jej rodziny.

4.      O Boże błog. i opiekę MBK dla Marty i Mateusza.

5.      Za ++ z rodziny Wiśniewskich i Uziębłów.

6.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

18.00 1.       Za + Arkadiusza Charko w 6 rocz. śmierci – int. od rodziców.

2.      Za + Józefa Huka w 6 rocz. śmierci.

3.      Za ++ Józefa i Teresę Gregorczuków w 2 rocz. śmierci.

4.      Za + Hieronima Harasimiuka – int. od Iwony i Dominika Nazaruk z rodziną.

5.      Za ++ Stanisławę, Czesława i Edwarda Kuszneruków oraz ++ z rodziny Maciejców.

6.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła 19.11.2023
8.00 Bazylika 1.       O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla przyjaciół, dobrodziejów i ich rodzin oraz zdrowie dla Mieszka, Stanisława i Niny.

2.      Za + Bronisława Babkiewicza w 6 rocz. śmierci.

3.      Za + Helenę Lewkowicz oraz ++ z rodziny Lewkowiczów i Sztokalińskich.

4.      Za ++ z rodzin: Urbanków, Skórów i Głuchowskich.

5.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

10.00   Bazylika 1.       Za + Ludwika Ochoda oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

2.      Za + Kazimierza Mackiewicza w 3 rocz. śmierci oraz rodziców: Walentyne i Jana.

3.      Za ++ Alfreda i Henrykę Szaciłło w rocznice śmierci.

4.      Za + Bożenę Mirczewską – Rzemińską w rocznicę śmierci.

 

12.00   Bazylika     1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Lewkowiczów.

2.      Za + Bogumiłę Falkiewicz w 4 rocz. śmierci.

3.      Za + Halinę Żuk z domu Kłosowska.

4.      Za + Bogumiłę Tokarską oraz ++ Zofię, Jana i Andrzeja Wójcików.

5.      Za + Pawła Bogdana w 30 dzień po śmierci.

 

17.00  Bazylika   1.       O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na każdy dzień życia dla Karoliny Podniesińskiej w dniu urodzin.

2.      O zdrowie i siłę w pokonaniu choroby dla Mateusza.

3.      Za + Piotra Parczewskiego w 32 rocz. śmierci oraz + Ryszarda.

4.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).