Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła 05.11.2023
8.00

Bazylika

1.       Za + Andrzeja Szymańskiego w 3 rocznicę śmierci.

2.      Za ++ Eugeniusza Tereszkiewicza i rodziców: Petronelę i Stanisława.

3.      Za ++ Stanisławę i Mariana Wysockich.

4.      Za + Jadwigę Bindyk z domu Andrzejewicz.

5.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

10.00  

Bazylika

1.       O Boże błog., opiekę MBK, zdrowie i potrzebne łaski na każdy dzień dla Janusza Mirczewskiego z okazji 60 rocz. urodzin.

2.      W int. Kamila i Julii z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę MBK dla nich i ich rodziców.

3.      Za + Michała Niebrzegowskiego w rocznicę śmierci.

4.      Za ++ Eugenię, Stanisława, Antoninę i Mieczysława oraz ++ z rodziny.

 

12.00 Bazylika          1.       Dziękczynno – błagalna w 90 rocz. urodzin Janiny Przybysz, z podziękowaniem za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą MBK nad całą rodziną.

2.      O Boże błog. i opiekę MBK dla rodziny Banaszczuk.

3.      Za ++ Mieczysława Gordziejewskiego i Jana Majewskiego.

4.      Za ++ Józefa i Janinę w rocznice śmierci oraz ++ Stanisława, Henryka i Józefa Seroczyńskich, Józefę i Konstantego Świderskich, dziadków z obojga stron.

 

17.00      

Bazylika

1.       O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla rodzin: Knap i Knap – Wielgus.

2.      Za ++ Bolesławę, Jerzego, Stanisława i Wojciecha Tymonów, Adelę, Bogdana i Janinę Sacharuków, Barbarę Baranieską.

3.      Za ++ Reginę, Jerzego i Wiesława Klencnerów, Ryszarda Mantura, i Andrzeja Boratyńskiego.

4.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

Poniedziałek 06.11.2023
7.00

 

1.       W 21 rocz. urodzin Sebastiana, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      O nawrócenie dla Arlin i jej rodziny oraz Boże błog. i zgodę w rodzinie Gozum.

3.      W pewnej intencji (nowenna).

4.      Za + Mariana Tereszkiewicza w rocznicę śmierci.

5.      Za ++ Antoninę, Klemensa, Stanisława i Halinę z rodziny Dejneków.

6.      Za ++ rodziców: Konrada i Jadwigę Morysów.

7.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

18.00 1.       O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla przyjaciół Zofii.

2.      Za + Władysławę Poświata w 2 rocz. śmierci.

3.      Za + Jana Pietrusika – int. od rodziny Zajdel.

4.      Za + Wacława Steckiewicza.

5.      Za + Mariannę Bojczewską w 30 dzień po śmierci.

6.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

Wtorek 07.11.2023
7.00 1.       O zdrowie, Boże błog. i pomyślność w sprawach zawodowych dla Artura Guriana.

2.      O Boże błog. i opiekę MBK dla rodzin: Wasilewskich, Pacheckich, Suprynów, Raków, Oleszczuków i Chibowskich.

3.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla Danuty i Stanisława oraz ich dzieci i wnuków.

4.      W pewnej intencji (nowenna).

5.      Za ++ Stanisławę, Franciszka, Jadwigę i Tadeusza.

6.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

18.00 1.       W 2 rocz. urodzin Mikołaja Syczuka, o zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę MBK i Anioła Stróża na każdy dzień życia.

2.      Za ++ nauczycieli i pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

3.      Za + Mariannę Nowak w 2 rocz. śmierci.

4.      Za + Danutę Domagała – int. od Grażyny Oleksik z rodziną.

5.      Za + Marka – o radość życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.      Za ++ Zbigniewa, Józefa, Mieczysława, Stanisława, Antoninę i ++ z rodziny.

7.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

 Środa 08.11.2023
7.00 1.       Do MBK z prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodzin: Dudek, Kućmierz i Wawrzyniak.

2.      W pewnej intencji (nowenna).

3.      Za + Władysława Sterniczuka w 24 rocznicę śmierci.

4.      Za ++ Jana w kolejną rocznicę śmierci i Mariannę Danieluków.

5.      Za ++ Krystynę i Katarzynę Jóźwiak.

6.      Za + Władysława Biskupa.

7.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

8.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

18.00

 

Intencje zbiorowe:

·         W 80 rocz. urodzin Barbary, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MBK w dalszym życiu.

·         O Boże błog. i opiekę MBK dla ks. Tadeusza Pawluka z okazji imienin.

·         O Boże błog. i opiekę MBK dla ks. Henryka Bichta.

·         O Boże błog. i opiekę MBK w dniu urodzin Adriana i Szymona oraz ich rodziców.

·         O zdrowie dla Stanisława.

·         O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Lucyny.

·         O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla członków Koła Żywego Różańca i ich rodzin z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

·         O Boże błog. i opiekę MBK dla pielgrzymów z Wołomina.

·         O wszelkie potrzebne łaski i opiekę MBK dla Niny.

·         O łaskę trzeźwości dla Grzegorza.

·         O zdrowie dla Wioletty.

·         O zdrowie duszy i ciała dla Edwarda.

·         O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Pawła Skóry i rodziny.

·         O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Kuby – prosi babcia.

·         O Boże błog. i potrzebne łaski dla babci Elżbiety i dziadka Tomasza.

·         O Boże błog. dla Karola i jego rodziny.

·         O wypełnienie woli Bożej i nawrócenie dla syna Krystiana.

·         O zdrowie i opiekę MBK dla rodziny Mosiewiczów.

·         W int. Leszka, Mirosława, Zbigniewa i Jadwigę Pilzaków o Boże błog., opiekę MBK, trzeźwość i potrzebne łaski w życiu.

·         O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny Borowskich.

·         O zdrowie dla Aleksandra, Korneli, Klaudii, Anastazji i Boże błog. w rodzinie Ciarów i Wawryszuków.

·         O zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie – proszą Haliny i Andrzej.

·         O potrzebne łaski, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie w rodzinie Eli i Pawła.

·         O Boże prowadzenie dla córki Ewy.

·         O zdrowie dla Andrzeja i Genowefy oraz miłość i zgodę w rodzinie.

·         O wypełnienie woli Bożej, dobre relacje i zgodę w rodzinach.

·         O zdrowie i dobre relacje w rodzinie Woroszyńskich.

·         O zdrowie dla syna Sebastiana.

·         O łaskę zdrowia dla Haliny.

·         O Boże błog. i opiekę MBK dla Tadeusza Nadolskiego z rodzicami.

·         O Boże błog. i opiekę MBK dla Piotra Szybowicza.

·         O zdrowie i Boże błog. w rodzinie Sakowiczów.

·         Dziękczynno – błagalna w int. rodzin: Frankowskich, Wójtowiczów i Lachowiczów.

·         O zdrowie i opiekę MBK dla rodziny Patejuków, Świrków i Karczmarzów.

·         O zdrowie i zgodę w rodzinie Lewczuków i Kusiów.

·         Za zatwardziałych grzeszników oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

·         Za + Bronisława Nazaruka.

·         Za ++ rodziców: Jadwigę i Adama Kozińskich.

·         Za + Franciszka Oleksika – int. od rodziny Jachowiczów.

·         Za + Eugeniusza Makusiewicza.

·         Za ++ Eugenię i Józefa Czapskich.

·         Za + Andrzeja Szybowicza.

·         Za ++ Elżbietę i Jana Czapskich.

·         Za ++ Józefa i Mariannę.

·         Za ++ Teresę i Stanisława Babiczów.

·         Za ++ Józefa, Stanisławę, Annę, Franciszka i Helenę Lewczuków.

·         Za ++ Jana, Anastazję, Władysława, Helenę i Marię Potajczuków.

·         Za ++ Mariannę i Bazylego Melaniuków.

·         Za ++ Jana, Arkadiusza i ++ z rodzin: Pawluk, Wawryszuk, Kot i Matczuk.

·         Za ++ Zofię i Stanisława Kaliszuków i ++ z rodziny Frączków.

·         Za ++ Zdzisława, Krystynę i Konrada.

·         Za ++ Kazimierza i jego rodziców.

·         Za ++ Ludwika, Józefę, Jana i Tadeusza.

·         Za ++ Stanisławę, Jana, Marcina i Huberta.

·         Za ++ Zenonę i Jana Czekalskich.

·         Za ++ rodziców, rodziców chrzestnych, teścia, sąsiadów i znajomych.

·         Za ++ Mariannę, Piotra, Czesławę, Zuzannę, Bożenę, Jolantę, Mariana, s. Małgorzatę.

·         Za ++ z rodzin: Selitów i Kołodziejów.

·         Za ++ z rodziny Baranowskich i Jargotów.

·         Za ++ z rodzin: Witaków, Stańczyków, Kędziorków, Zawadków i Jedynaków.

·         Za ++ Danutę, Mirosława, Walentego, Paulinę, Władysława, Stanisława, Mariannę, Antoniego z rodziny Omelaniuków, Wójcickich, Starzyńskich i ks. Henryka Wielgusa.

 

 Czwartek 09.11.2023

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7.00 1.       O Boże błog. i opiekę MBK dla parafian Trójcy Przenajświętszej w Morągu.

2.      W pewnej intencji (nowenna).

3.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      Za ++  Genowefę, Mariana, Józefę, Tadeusza, Alicję i Antoniego z rodziny Lewickich.

5.      Za ++ Kazimierza, Feliksę i Bogusława z rodziny Moszkowskich.

6.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

18.00

 

 

1.       W 65 rocz. urodzin Tadeusza, o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      O nawrócenie grzeszników, szczególnie za tych którzy stracili nadzieję w Miłosierdzie Boże oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

3.      Do MBK z prośbą o nawrócenie męża, zdrowie i zgodę w rodzinie.

4.      Za + Marię Nowacką w 7 rocz. śmierci – int. od córki Agnieszki z rodziną.

5.      Za + Jochn – Edward Witkowicz, int. od rodziny.

6.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 Piątek 10.11.2023

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła

7.00 1.       O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień dla Grzegorza w dniu urodzin.

2.      O Boże błog., zdrowie i opiekę MBK dla Jolanty i Wiesława Dojlidów.

3.      W pewnej intencji (nowenna).

4.      Za ++ Zofię i Wacława Lendzion.

5.      Za ++ Adelę i Stanisława Kleścińskich, Wandę i Józefa Chudasiów oraz ++ z rodziny.

6.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

18.00

 

1.       Wynagradzająca za popełnione grzechy.

2.      O Boże błog., opiekę MBK, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Weroniki i Wiktorii.

3.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla Wandy.

4.      Za ++ Henryka w 12 rocz. śmierci i Barbarę Pławskich.

5.      Za ++ Piotra, Janinę i Aleksandra Wasilewskich.

6.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

 

    Sobota 11.11.2023

Wspomnienie św. Marcina z Tours, Biskupa

7.00

 

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O zdrowie, Boże błog. i pomyślność w sprawach zawodowych dla Marcina Kuźniara.

3.      W pewnej intencji (nowenna).

4.      Za ++ z rodzin: Romanów, Chodkowskich, Dopierałów i Dmitruczuków.

5.      Za + Kazimierę Osypiuk – int. od męża.

6.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

12.00 1.       Za Ojczyznę.

2.      Dziękczynno – błagalna o dalszą opiekę MBK i Boże błog. dla rodzin: Kade, Gawor, Oleksiak i Ortyl.

3.      O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla Ewy, Wojtka, Antka, Józefa i Piotra.

4.      Za + Romana Kaznowskiego – int. od siostrzenicy Moniki z rodziną.

 

18.00 1.       Za + Mariannę Pietrusik w 3 rocz. śmierci oraz ++ Janinę i Edwarda Szymańskich.

2.      Za + Mariannę Kłos – int. od Iwony i Dominika Nazaruk.

3.      Za + Helenę Łuszczewską- int. od rodziny Czeczelewskich.

4.      Za + Marię Szkodzińską – int. od syna Zdzisława z rodziną.

5.      Za ++ z rodzin: Bojarczuków, Żukowskich, Korszniów i Pawlukiewiczów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła 12.11.2023
8.00 Bazylika 1.       W 54 rocz. urodzin Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

3.      Za + Jadwigę Wasilewską w 2 rocznicę śmierci.

4.      Za ++ Feliksa, Stanisława i Kazimierę oraz ++ z rodziny Piskorzów.

5.      Za + Janusza Ułasiuka (gregorianka).

 

10.00   Bazylika 1.       Rocznice Urodzin: w 1 rocz. ur. Janka, 1 r. Laury, 2 r. Igora, 2 r. Oliwii, 3 r. Nikoli, 15 r. Dominika Łukasiaka, 30 r. Artura i 40 r. Magdaleny, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBK i dary Ducha Świętego na każdy dzień życia.

2.      W pewnej intencji (nowenna).

3.      Za + Zdzisława Stefaniuka.

4.      Za + Stanisława Bisiuka oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

12.00   Bazylika     1.       Rocznice Ślubu: w 50 rocz. ślubu Krystyny i Stanisława Majczyna, 50 r. Grażyny i Mieczysława Ciok, 40 r. Teresy i Ireneusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 4 rocz. urodzin Julii, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

3.      O Boże błog., opiekę MBK i zdrowie dla rodziny Skrętowicz.

4.      O dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla rodziny Stubińskich.

5.      Za + Dama Sadło w rocznicę śmierci.

6.      Za + Ryszarda Bolestę – int. od siostrzenicy Krystyny z mężem.

 

17.00  Bazylika   1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i opiekę MBK dla rodziny Czarnackich, Czornaków i Iwaszków oraz ich dzieci.

2.      Za + Edwarda – int. od pracowników sanktuarium kodeńskiego.

3.      Za ++ Katarzynę i Józefa Popławskich.

4.      Za + Andrzeja Szczuchniaka (gregorianka).