ECCLESIA SEMPER RENOVANDA

Odnowa Kościoła w perspektywie mariologicznej

 

Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne odbyło się 28-30 września w Sanktuarium kodeńskim. Wśród prelegentów znaleźli się oblaci, którzy rozpoczęli sympozjum: o. dr Ryszard Szmydki OMI, o. Leonard Głowacki OMI, o. dr hab. Paweł Zając OMI. Oblaci w swych wystąpieniach przedstawili maryjny rys zgromadzenia, historię oblatów w Kodniu oraz dzieje koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

O Maryjnych inspiracjach dla odnowy w Kościele mówił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE ukazał natomiast Mariologię II Soboru Watykańskiego jako inspiracja dla eklezjologii.

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, rozważał w perspektywie eklezjologii tytuł maryjny „Typus Ecclesiae”. Sympozjum zakończyły dwa wystąpienia, w pierwszym s. Nadiia Jelenowka CSSBVMI referowała o Maryjnym wymiarze duchowości kobiety a w drugim i zarazem zamykającym ks. dr Adam Wilczyński skupił się Maryjnym wymiarze duchowości mężczyzny.

Po każdym wystąpieniu był  czas na pytania i dyskusje co uczestnicy ochoczo wykorzystywali.

Inspirującym wydaje misie jedno ze zdań zanotowanych podczas Spotkania: „Pogłębienie relacji oblubieńczości z Bogiem do której jesteśmy zaproszeni na chrzcie świętym prowadzi nas do odnowy. U Maryi ta relacja jest w stopniu doskonałym, my ciągle ja budujemy i odbudowujemy. Jest to kluczowa relacja dla naszej odnowy i tożsamości.”