W uroczystość Zwiastowania Pańskiego po wieczornej Eucharystii scholą parafialna „Uratowani” pod czujnym okiem o. Adriana przeprowadziła Wielkopostny Wieczór Modlitwy.