W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz w pierwszy dzień Nowego Roku wszystkim składamy serdeczne życzenia. Niech będą nimi słowa zaczerpnięte z dzisiejszej eucharystycznej liturgii Słowa: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6, 24-26).