INTENCJE MSZALNE 18.07.2021 – 25.07.2021

Szesnasta Niedziela Zwykła 18.07.2021

8.00

Bazylika

 1. Za ++ Grażynę Kołtuńską z domu Baran w 2 rocz. śmierci i Henryka, Zygmunta oraz ++ z rodziny Baran, Onyszczuk i Lichaczewskich.

 2. Za + Kazimierza Mackiewicza – int. od sąsiadów Danuty i Romana.

10.00 Kalwaria

 1. Z okazji 2 rocz. urodzin Natalii Dąbrowskiej i 31 rocz. urodzin Kamila Dąbrowskiego, o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

10.30 Bazylika

 1. Z okazji 55 rocz. rocznicy urodzin Mirosława Kwiecińskiego, o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień życia.

 2. O Boże błog., zdrowie i opiekę MBK dla rodziny Ciesielskich.

 3. Za + Anitę Wocial.

12.00 Bazylika

 1. W 10 rocz. urodzin Marty, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże prowadzenie w dalszym życiu.

 2. Za + Henryka Bila w 21 rocz. śmierci.

 3. Za + Wacława Czeberkusa w 7 rocz. śmierci.

14.00

Bazylika

 1. Za + Romana Antonowicza (gregorianka).

17.00 Bazylika

 1. Za + Józefa Derdowicza – int. od syna Andrzeja.

 2. Za + Józefa Fisiuka – int. od bratanic: Danuty i Krystyny z rodzinami.

 3. Za + Jarosława Osypiuka (gregorianka).

Poniedziałek 19.07.2021

7.00

 1. O Boże błog. i opiekę MBK dla Magdaleny Fit.

 2. O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla rodziny Tobotów.

 3. Za + Alfreda Nowińskiego.

 4. Za + Romana Antonowicza (gregorianka).

10.30

 1. Za + Feliksę Onyszczuk – od córki Jolanty z rodziną.

18.00

 1. Z okazji 70 rocz. urodzin Mieczysława, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MBK – int. od żony.

 2. Za + Elżbietę Rojek – int. od Grażyny Babkiewicz z rodziną.

 3. Za + Kazimierza Gręziaka – int. od Grażyny i Edwarda Bachanek.

 4. Za + Eugeniusza Janowskiego w 12 rocz. śmierci, ++ Mariannę i Kazimierza Kamińskich oraz rodziców z obojga stron.

 5. Za + Jarosława Osypiuka (gregorianka).

Wtorek 20.07.2021

7.00

 1. Za + Czesława Pańczuka – int. od ks. Michała z mamą.

 2. Za + Henryka Jedina.

 3. Za + Halinę Czeser.

 4. Za + Romana Antonowicza (gregorianka).

10.30

 1. Za ++ Jana i Paulinę Czyberkusów oraz + Aleksandra Onyszczuka.

18.00

 1. W 25 rocz. ślubu Grażyny i Marka Delągów, o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia.

 2. Za + Andrzeja Szymańskiego – int. od rodziny Plutów.

 3. Za + Reginę Tarasiuk – int. od wnuczki Katarzyny z Michałem.

 4. Za + Jarosława Osypiuka (gregorianka).

Środa 21.07.2021

7.00

 1. Do MBK z prośbą o opiekę i Boże prowadzenie na ten rok dla Ewy.

 2. O Boże błog. i opiekę MBK dla Moniki i Andrzeja oraz ich dzieci Hani i Zosi.

 3. Za + Zygmunta Mazura – int. od rodziny Bagłajewskich.

 4. Za + Andrzeja Mazura – int. od Haliny i Stefana Głąbów.

 5. Za + Romana Antonowicza (gregorianka).

 6. Za + Jarosława Osypiuka (gregorianka).

10.30

 1. Za ++ Annę i Zenona Kryńskich.

 2. Za + Tadeusza Bachanka – int. od wnuczka Mariusza z rodziną.

18.00

 1. Intencje zbiorowe:

 • O zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi dla ks. Mariana Matusika.

 • W int. Tomasza z okazji urodzin oraz w 30 rocz. ślubu Tomasza i Izabeli o Boże błog. i opiekę MBK dla nich i dla całej rodziny.

 • O łaskę nawrócenia i opiekę MBK dla Weroniki.

 • O dar potomstwa dla Moniki i Piotra oraz Małgorzaty i Artura za wstawiennictwem św. Józefa.

 • O łaskę uzdrowienia i dary Ducha Świętego dla Heleny Wareliś.

 • W int. Tomasza o uwolnienie z nałogów i opiekę MBK na każdy dzień życia.

 • O potrzebne łaski i opiekę MBK dla Andrzeja Sozeniuka.

 • O błog. Boże i potrzebne łaski dla Barbary, Agnieszki, Piotra, Wojtka, Bogdana, Krzysztofa, Jarosława, Wiesławy, Zofii, Franciszka i Danuty.

 • Dziękczynno – błagalna w int. Marii.

 • Za ++ Jana i Zofię Dziwulskich.

 • Za + Jana Barmosza – int. od żony z dziećmi.

 • Za ++ Józefę i Stanisława Harasimiuków.

 • Za ++ Alfreda Celińskiego w 38 rocz. śmierci i Marię Celińską w 34 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny Celińskich i Bałabanów.

 • Za + Wojciecha Panasiuka – int. od Agnieszki Falkiewicz.

 • Za ++ z rodziny Kamińskich oraz ich krewnych.

 • Za + Helenę Faranowicz – int. od Aliny Czebreszuk z rodziną.

 • Za ++ z rodziny Żurkowskich i Silnych.

 • Za + Antoninę.

 • Za + Marka Dębeckiego.

 • Za ++ Eugeniusza i Jarosława Hołowniów – int. od żony i matki.

 • Za ++ Janinę, Pawła i Antoniego Witwickich, Annę i Wiktora Wróblewskich, Helenę Płandowską, Marię i Antoniego Bakulskich, Władysława Łazarewicza.

Czwartek 22.07.2021

Święto św. Marii Magdaleny

7.00

 1. Za + Tomasza Pietrusika – int. od brata Jana z rodziną.

 2. Za ++ Mariannę, Józefa, Helenę i Franciszka oraz ++ z rodziny Kuszneruków, Nazaruków, Zięteckich i Czarnackich.

 3. Za ++ Olgę, Józefa, Tadeusza, Mariana i Jadwigę Mirczewskich oraz ++ z rodziny Lichaczewskich.

 4. Za + Romana Antonowicza (gregorianka).

10.30

 1. Za + Jana Mroczkowskiego w 11 rocz. śmierci.

18.00

 1. Za + Elżbietę Rojek – int. od pracowników i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

 2. Za + Jana Hordyjewicza – int. od Kółka Różańcowego nr 1.

 3. Za + Józefa Pańkowskiego – int. od rodziny Bieleckich.

 4. Za + Jarosława Osypiuka (gregorianka).

Piątek 23.07.2021

Święto św. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy

8.00

 1. Dziękczynna za przeżyte 88 lat i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MBK dla Eugenii Kosowskiej.

 2. O Boże błog. i zdrowie dla rodziny Furmanów, Piwoni, Trociów, Andrzejewskich, Osypiaków i Wróblów.

 3. O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla Mirosława.

 4. Za + Romana Antonowicza (gregorianka).

10.00

 1. O łaskę zdrowia dla Anny Wożnej.

 2. Za + Stanisławę Świecińską.

17.00

 1. Dziękczynno – błagalna w int. syna Mateusza, z prośbą o zdrowie duszy i ciała oraz opiekę MBK na dalsze lata życia.

 2. Za + Kazimierza Mackiewicza – int. od Magdaleny i Andrzeja Paciorkowskich.

 3. Za + Kazimierza Maciejca – int. od Eugenii Winiarek.

 4. Za + Jarosława Osypiuka (gregorianka).

Sobota 24.07.2021

Wspomnienie św. Kingi, Dziewicy

7.00

 1. Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

 2. O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MBK dla dobrodziejów i przyjaciół.

 3. Za + Wojciecha Panasiuka – int. od koleżanek z pracy siostry Doroty.

 4. Za + Romana Antonowicza (gregorianka).

10.30

 1. O Boże błog. i opiekę MBK dla Patrycji z okazji 21 rocz. urodzin.

18.00

 1. Z okazji 40 rocz. urodzin Krzysztofa oraz z okazji imienin Krzysztofa i Anny, o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień życia.

 2. Za + Reginę Mirczewską – int. od Karoliny Szymków z rodziną.

 3. Za + Kamila Daniluka w 2 rocz. śmierci.

 4. Za + Jarosława Osypiuka (gregorianka).

Siedemnasta Niedziela Zwykła 25.07.2021

8.00

Bazylika

 1. Dziękczynna i z prośbą o dalszą opiekę MBK we wszystkich chwilach życia dla Anny.

 2. Za + Eugeniusza Tereszkiwicza w 15 rocz. śmierci.

 3. Za + Romana Antonowicza (gregorianka).

10.00 Kalwaria

 1. Z okazji imienin Anny i Krzysztofa, o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień życia.

10.30 Bazylika

 1. W 18 rocz. urodzin Anny Panasiuk, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na każdy dzień życia.

 2. O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski w życiu dla dzieci i wnuków z rodziny Danieluków i Wereszczyńskich.

 3. Za + Wiktora Barana oraz jego ++ rodziców.

12.00 Bazylika

 1. Za ++ z rocznych wypominek.

 2. W 30 rocznicę urodzin Emila, o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MBK na dalsze lata życia.

 3. O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Krzysztofa w dniu imienin.

17.00 Bazylika

 1. Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Haliny i Pawła, z prośbą o zdrowie, miłość i Boże błog. w dalszym życiu dla Jubilatów oraz ich rodziny.

 2. Za + Krzysztofa Falkiewicza – int. od rodziny Krawczyków.

 3. Za + Jarosława Osypiuka (gregorianka).