W kodeńskim Domu Pielgrzyma odbyło się wyjątkowe spotkanie z przedstawicielami domowego hospicjum dla dzieci, hospicjum perinatalnego (dla par, które dowiadują się o nieuleczalnej chorobie swojego dziecka podczas ciąży) oraz Centrum Wsparcia po Stracie z Gdańska. Animatorem spotkania była Elwira Liegman – dyrektor w Holistycznym Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja w Gdańsku. Zebranych gości i słuchaczy powitał superior oblackiej wspólnoty w Kodniu – o. Krzysztof Borodziej OMI. Pośród podejmowanych tematów, prelegenci dzielili się swoim doświadczeniem pracy z terminalnie chorymi dziećmi. Nie zabrakło wzruszających świadectw oraz wskazówek dla tych, którzy stykają się z rodzinami, które doświadczają trudnych sytuacji na granicy życia i śmierci. Spotkanie stanowiło również promocję idei hospicyjnej, o której mówiła Ewa Liegman – prezeska Hospicjum Pomorze Dzieciom.

Nagrania wideo ze spotkania wkrótce…

(oblaci.pl-pg)