1.Obchodzimy dziś największą uroczystość naszej wiary. To od niej bierze początek i znajduje swoje dopełnienie nasza wiara, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym.
2.Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim pielgrzymom, naszym parafianom, osobom przebywającym w miejscach kwarantanny życzymy pogodnego i pełnego błogosławieństwa Bożego przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
3.Dziś jeszcze Msze święte o godzinie 10.00, 12.00 i 17.00.
4.Zapraszamy na nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego na godzinę 15.00.
5.Dziękujemy Ojcom za posługę w konfesjonale. Ojcu superiorowi Krzysztofowi Borodziejowi OMI za przewodniczenie Mszy rezurekcyjnej i wygłoszoną homilię. Ojcu Dariuszowi Galantowi OMI za przewodniczenie ceremoniom Wielkiego Czwartku oraz za przygotowanie i animowanie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek; Braciom zakonnym za obecność i wspólną modlitwę. Liturgicznej służbie ołtarza na czele z opiekunem ojcem wikariuszem Krzysztofem Wrzosem OMI za przepiękną liturgię; siostrze Jadwidze – zakrystiance, panu Romanowi Zabłotnemu, Jackowi Skrzypczakowi i Mateuszowi Skrzypczakowi za pomoc w dekoracji Kaplicy Adoracji – Ciemnicy i Grobu Pańskiego; scholii parafialnej „Uratowani” za uświetnienie liturgii Triduum Paschalnego, za adorację wielkopiątkową oraz za uświetnienie swym śpiewem liturgii dni świątecznych; Chórowi Parafialno – Gminnemu na czele z panem Piotrem Skolimowskim oraz naszym ojcom Krzysztofowi Tarwackiemu OMI i Krzysztofowi Wrzosowi OMI za przygotowanie i wykonanie Pasji w Niedzielę Palmową i podczas liturgii wielkopiątkowej; dziękujemy panu Jackowi Magrowi wraz z rodziną za pomoc w zorganizowaniu procesji w Niedzielę Palmową; dziękujemy naszej panie organistce Karolinie Lichaczewskiej; dziękujemy tym, którzy podczas procesji rezurekcyjnej nieśli baldachim i feretrony; dziękujemy Druhom Strażakom za pełnienie warty honorowej przy Grobie Pańskim.
6.Jutro w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte o godz. 8.00. 10.00, 12.00 i 17.00.
7.W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Msze święte w Bazylice od jutra do soboty o godzinie 8.00 i 18.00 a na godzinę 15.00 zapraszamy do Bazyliki na nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego.
8.Za tydzień w niedzielę będziemy przeżywać święto Miłosierdzia Bożego.
9.Dziękujemy za dary przyniesione dla biednych i ubogich parafii i gminy Kodeń. Wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu mogliśmy obdarować ponad trzydziestu potrzebujących – a wśród nich rodziny i osoby indywidualne; oprócz żywności i środków czystości obdarowani otrzymali także stroiki świąteczne przygotowane przez pracowników Świetlicy Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu i Szkolną Grupę Wolontariatu “Pomocna Dłoń”.
10.Dziękujemy tym, którzy ofiarowali naszej wspólnocie zakonnej dary na stół wielkanocny. Bóg zapłać!
11.Dziękujemy indywidualnym ofiarodawcom i Kołom Różańcowym naszej parafii, za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz za ofiary złożone na odbudowę Domu Pielgrzyma i na naszą Bazylikę: pani Teresie Seroczyńskiej, państwu Katarzynie i Mariuszowi Sadło.
12.Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznice przyjęcia sakramentów świętych życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki świętych patronów. Niechaj radość poranka Zmartwychwstania Pańskiego towarzyszy nam w tych świątecznych chwilach w naszych rodzinach.