INTENCJE MSZALNE 21.03.2021 – 28.03.2021

Piąta Niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021

8.00
Bazylika

1.     Za + o. Stanisława Wodza w 8 rocz. śmierci.

2.     Za + Ryszarda Płandowskiego – int. od rodziny Chałubków.

3.     Za + Mariannę Stefaniuk (gregorianka).

10.00
Bazylika

1.     Do MBK z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Krzysztofa, Piotra, Pawła i ich rodziny.

2.     Za + Antoninę Onyszczuk – int. od Marii Sacharczuk z rodziną.

3.     Za + Stanisława Mieleszczuka oraz ++ z rodziny Mieleszczuków i Kamińskich.

12.00
Bazylika

 

1.     Dziękczynna z okazji 13 rocznicy urodzin Seweryna oraz kolejnej rocznicy urodzin Patrycji, z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.     Za + Reginę Mirczewską – int. od Teresy i Jerzego Filipek z córkami.

3.     Za + Zenona Witkowicza – int. od żony Małgorzaty.

4.     Za + Annę w 9 rocznicę śmierci.

17.00
Bazylika

1.     Za + Józefa Derdowicza – int. od córki Agnieszki z rodziną.

2.     Za ++ rodziców: Czesławę i Stanisława Łozaków.

3.     Za + Józefa Oniszczuka (gregorianka).

Poniedziałek 22.03.2021

7.00

1.     Do MBK z prośbą o łaskę zdrowia dla babci Gabrysi.

2.     Za + S. Agnieszkę ze Zgromadzenia Sióstr Antoninek.

3.     Za + Józefa Barańskiego.

4.     Za + Mariannę Stefaniuk (gregorianka).

17.00

1.     Z okazji 85 rocz. urodzin Teresy, o zdrowie i Boże błog. w dalszym życiu dla niej oraz jej dzieci, wnuków i prawnuków.

2.     Za + Pawła w rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Lewkowiczów i Sztokalińskich.

3.     Za ++ Annę, Helenę, Piotra, Zbigniewa, Czesława, Marię, Szymona i Teresę z rodziny Chwedoruków, Tatusów i Trochonowiczów.

4.     Za + Józefa Oniszczuka (gregorianka).

Wtorek 23.03.2021

7.00

1.     Za + S. Honoratę ze Zgromadzenia Sióstr Antoninek.

2.     Za + Stanisława Parzyszka w 15 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny Parzyszków.

3.     Za + babcię Stanisławę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.     Za + Mariannę Stefaniuk (gregorianka).

17.00

1.     Za + Stanisława Tetiurkę w rocznicę śmierci.

2.     Za + Władysławę w rocz. śmierci oraz ++ Antoniego, Joannę, Danutę, Łucję i Halinę.

3.     Za + Zenona Witkowicza – int. od syna Sebastiana.

4.     Za + Józefa Oniszczuka (gregorianka).

 Środa  24.03.2021

7.00

1.     O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla ks. Tomasza.

2.     Za + S. Honoratę ze Zgromadzenia Sióstr Antoninek.

3.     Za + Danielę – int. od Jolanty Łukasiuk.

4.     Za + Mariannę Stefaniuk (gregorianka).

17.00

1.     Za + Zbigniewa Mirczewskiego – int. od Zofii Łabęckiej z rodziną.

2.     Za + Andrzeja Szymańskiego – int. od nauczycieli emerytów.

3.     Za + Teresę Nazaruk ze Słupska.

4.     Za + Józefa Oniszczuka (gregorianka).

Czwartek 25.03.2021
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

8.00

1.     Za + Mariannę Danieluk w rocznicę śmierci.

2.     Za ++ Feliksę i Leonarda Wasilewskich, Janinę Piętka oraz ++ z rodziny Wasilewskich i Szkodzińskich.

3.     Za + Mariannę Stefaniuk (gregorianka).

12.00

1.     Za + Józefa Szkodzińskiego.

2.     Za + Zofię Mirczewską w 37 rocz. śmierci oraz ++ Krystynę i Czesława.

3.     Za + Józefa Oniszczuka (gregorianka).

17.00

1.     Za ++ Józefę i Romana oraz ++ z rodziny Głowackich.

2.     Za + Reginę Mirczewską – int. od Grażyny Babkiewicz z rodziną.

3.     Za + Krzysztofa Falkiewicza – int. od rodziny Wojewodów i Świderskich.

Piątek 26.03.2021

7.00

1.     Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Ewy i Marka, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dalszą opiekę MBK dla jubilatów oraz ich córki Izabeli.

2.     Za + Ludwikę Kalinowską w 3 rocz. śmierci – int. od dzieci.

3.     Za + Edmunda Jezierskiego.

4.     Za + Mariannę Stefaniuk (gregorianka).

17.00

1.     Za + Artura Osypiuka.

2.     Za + Mariannę Pietrasik – int. od wnuka Krzysztofa.

3.     Za + Kazimierza Mackiewicza – int. od brata Jana z rodziną.

4.     Za + Józefa Oniszczuka (gregorianka).

Sobota 27.03.2021

7.00

1.     Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.     W 80 rocz. urodzin Władysławy Simakowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę MBK w dalszym życiu.

3.     Za + Reginę Tarasiuk – int. od syna Ryszarda z rodziną.

4.     Za + Mariannę Stefaniuk (gregorianka).

17.00

1.     O Boże błog., opiekę MBK i zdrowie dla mamy i dziecka oraz szczęśliwe rozwiązanie.

2.     Za ++ z rodziny Różanowskich, Frankowskich, Gawłowskich i Polańskich.

3.     Za + Elżbietę Rojek – int. od Ireny i Jerzego Szmytko.

4.     Za + Józefa Oniszczuka (gregorianka).

Niedziela Palmowa 28.03.2021

8.00
Bazylika

1.     Za ++ Janinę i Bronisława Kajków.

2.     Za ++ Franciszkę, Jana, Stanisława i Helenę Fryczkowskich, Bożenę, Krzysztofa, Helenę, Stefana, Władysława, Kazimierza, Wiesława, Dawida i Dorotę Falkiewiczów.

3.     Za + Mariannę Stefaniuk (gregorianka).

10.00
Bazylika

1.     Za + Małgorzatę Głodek w 1 rocznicę śmierci.

2.     Za ++ Ksenię i Stefana Kondraciuków.

3.     Za + Krzysztofa Falkiewicza – int. od brata Marcina z rodziną.

12.00
Bazylika

1.     Z okazji 9 rocznicy urodzin Filipa, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

2.     Za ++ z rocznych wypominek.

3.     Za ++ Petronelę, Antoniego, Janinę i Piotra Smolińskich.

17.00
Bazylika

1.     Za + Irenę Siłakiewicz w 2 rocz. śmierci.

2.     Za + Annę Charko – int. od Grażyny Puczka z rodziną.

3.     Za + Józefa Oniszczuka (gregorianka).