Środą Popielcową, rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Ma on pobudzić nas do wejścia na  drogę osobistej odnowy i nawrócenia. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem oraz podjęcie różnych form umartwienia. Popiół przypomina, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci.

Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas w tym okresie do powstrzymania się od udziału w zabawach oraz do przystąpienia do spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.

Wielki Post w parafii i sanktuarium kodeńskim jest szczególnym czasem, kiedy wielu pielgrzymów przybywa, by tutaj w tym świętym miejscu przed obliczem Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej – Matki Jedności pełniej pokochać i wierniej naśladować Jezusa Chrystusa, Który za nas cierpiał rany. Wielu pątników prosi Boga w modlitwie o rozpalenie na nowo niezłomnej wiary, żywej nadziei i gorącej miłości a wszystko w szkole Maryi i pod Jej opieką.

Niewątpliwie parafianie i pielgrzymi wpatrzeni w wizerunek Pani Kodeńskiej, w Tą, Która jest darem Ukrzyżowanego Zbawiciela a Który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, podejmują trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy swoje i swoich bliźnich.

Dla parafian kodeńskich Środa Popielcowa to dzień rozpoczęcia rekolekcji wielkopostnych, które potrwają do niedzieli – 21 lutego. W tym roku naszym duchowym przewodnikiem jest o. Piotr Osowski OMI, przełożony i ekonom wspólnoty oblackiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Każdego dnia trwania tego szczególnego czasu będziemy spotykać się na Mszach świętych z nauką rekolekcyjną o godzinie 11.00 i 18.00. W Godzinie Miłosierdzia tj. o 15.00 zapraszamy na wspólną modlitwę oraz adorację Najświętszego Sakramentu, która trwać będzie do wieczornej Mszy świętej.

W piątek 19 lutego będzie dniem spowiedzi świętej – 10.30-11.30; 17.30-18.30; tego dnia zapraszamy również na Drogę Krzyżową o godz. 10.00 i 17.00.

W pozostałe piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godzinie 16.15.

Natomiast w niedziele Wielkiego Postu  nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym o godzinie 16.15.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej – Matki Jedności!!!

 

Wielkopostna modlitwa św. Efrema Syryjczyka

Panie i Władco żywota mojego!
Ducha próżności, zniechęcenia,
pychy i czczych słów oddal ode mnie.
Za to obdarz mnie Twego sługę,
duchem czystości, pokory,
cierpliwości i miłości.
O, Panie i Królu!
Daj mi również ujrzeć grzechy moje,
abym nie osądzał brata mojego.
Albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków.
Amen.