1.Przeżywamy uroczystość Objawienia Pańskiego. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela.
2.Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę i kadzidło, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego a woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą. Ofiary składane za kredę i kadzidło będą przeznaczone na misje.
3.Przypominamy o zakrywaniu ust i nosa maseczką; pamiętajmy także o dezynfekcji rąk.
4.Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza dzieci, do gromadzenia się przy żłóbku w Bazylice oraz w żywej szopce. Szopka na zewnątrz jest dostępna dziś po raz ostatni.
5.Jutro przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Jutro także zapraszamy Lektorów Dorosłych na spotkanie do klasztoru po wieczornej Mszy świętej.
6.W tym miesiącu modlitewne spotkanie „Wieczór z Maryją” w związku z trwającą kwarantanną narodową odbędzie się w 4 sobotę tj. 23 stycznia.
7.Przed Bazyliką u ministrantów do nabycie najnowszy numer dwumiesięcznika „Misyjne Drogi” w cenie 5 zł.
8.Na furcie klasztornej można zamawiać intencje mszalne w naszych różnych potrzebach.
9.Parafian i pielgrzymów, zachęcamy do wypisywania na kartkach intencji, próśb, podziękowań do Matki Bożej Kodeńskiej. Pozostawione w sanktuarium są odczytywane i omadlane podczas Mszy świętych oraz przez naszą wspólnotę zakonną.
10.Bóg zapłać za każdy dar serca złożony na sanktuarium oraz na odbudowę Domu Pielgrzyma. Dziękujemy także za ofiary złożone na Bazylikę.
Wszystkim obchodzącym w tych dniach imieniny, rocznice urodzin, rocznice przyjęcia sakramentów świętych życzymy błogosławieństwa Bożego oraz opieki świętych Patronów. Opieki Matki Bożej kodeńskiej – Matki jedności. Pamiętajmy w modlitwie o chorych, cierpiących i osobach samotnych. Niech błogosławieństwo Boże towarzyszy naszemu świętowaniu i niech napełnia nas pokojem i radością.