OGŁOSZENIA PARAFIALNE

26.04. 2020

Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

– Msze św. w bazylice co godzinę od 7.00 do 17.00.

– Msze św. w kościele Ducha św. od 8.30 – 15.30.

Zgłoszenia u o Proboszcza.

Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. o godz. 18.00 w bazylice.

W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.

 

Codziennie rodziny naszej wspólnoty parafialne będzie czytać urywek Pisma Świętego i zachęcać nas do czytania Słowa Bożego. Zapraszamy na facebook oraz stronę internetową.

ŚRODA – 29.04.2020

Z inicjatywy Episkopatu Polski naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego  i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

CZWARTEK– 30.04.2020

– Nabożeństwo powołaniowe o godz. 17.30

PIĄTEK – 01.05.2020

We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, prosimy go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. Módlmy się w intencji bezrobotnych i poszukujących pracy.

– Spowiedź dla dzieci z Komunią Św. wynagradzającą o godz. 15.00 na kalwarii.

– Nocna adoracja NS od godz. 21.00 w BAZYLICE. Rozpoczniemy od modlitwy różańcowej  ( 4 części). Adoracja potrwa do godz. 6.50. Będziemy prosili za kapłanów, osoby konsekrowane,                    o nowe powołania, za naszą parafię, za naszą diecezję.  Prosimy zapisywać chęć bycia na adoracji, aby Jezus nie był sam. Zapisy na furcie klasztornej.                                                                                                   

SOBOTA – 02.05.2020

Obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte jak w niedzielę.. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Litania do MB Loretańskiej po każdej Eucharystii.

– Rozmyślanie I – sobotnie, różaniec – o godz. 18.00.

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 29 IV – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, w 1999 roku św. Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy.
  • 1 V – św. Józef.
  • 2 V – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła.

.

INNE:  .

– Każdego dnia o godz. 7.30-17.50.wystawienie NS i adoracja ( oprócz soboty).

– Od 1 maja Msze św. o godz. 10.30 w kościele DUCHA ŚWIĘTEGO.

– Dziękujemy za ofiary na bazylikę: p. Mirosławie i Józefowi Pańkowskim, Irenie Łapińskiej, Janowi Golcowi, Eugenii i Zygmuntowi Magier, Czesławie Sowa.

– Gdyby potrzebne były maseczki można otrzymać u o. Proboszcza, o. Wikariusza lub przy furcie.

– W piątek rozpoczynamy maryjny miesiąc – maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz. 15.00; 16.00; 17.15 ( do czasu odwołania obostrzeń). Prosimy też, aby dzwonić do o. Proboszcza i zapisać, kto na jaką godzinę będzie na majowym.

Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie odmawiajmy Litanię Loretańską, jeśli nie będziemy w kościele.

W związku z zapowiedzią wejścia w życie – z dniem 20 kwietnia br. – zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które przewidują, że liczba osób uczestniczących we Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni (na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni).

 

 A zatem:

– Powierzchnia bazyliki 444,31 m2. Maksymalna ilość osób w kościele to 29.

– Powierzchnia kościoła Ducha Św. 287,97 m2 Maksymalna ilość osób w kościele to 19

Drodzy Parafianie!

Dziękujemy za dyscyplinę, co do uczestniczenia w Eucharystiach i nabożeństwach.

Prosimy, by te godziny uczestnictwa we Mszach św. ( niedzielnych i świątecznych) oraz nabożeństwach były stałe ( do odwołania).

Dziękujemy za zrozumienie.

Wszystkich , którzy przybywają do sanktuarium na Eucharystię lub nabożeństwa majowe spoza parafii, prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny z o . Proboszczem.

 

Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy o modlitwie i życzliwości.