Zapraszam do Kodnia na rekolekcje weekendowe, które od 6 do 8 marca poprowadzi wybitny patrolog, o. prof. Leon Nieścior OMI. Zgłoszenia przyjmowane są na furcie klasztoru w Kodniu.