Rekolekcje z pisaniem ikony Matki Bożej Pneumatofory rozpoczynają się w piątek o godzinie 18.00

Ikona Matki Bożej Niosącej Ducha. Istnieją też inne jej nazwy jak: Pneumatofora (pneuma to duch, tchnienie), czy Przepełniona Duchem Świętym, Pełna Ducha, Oblubienica Ducha Św.

Pierwowzór Ikony powstał w latach 80 XX wieku w Pracowni Sióstr Karmelitanek w Szczecinie. Jest ona owocem medytacji nad tekstami Biblii, pism o Maksymiliana Kolbego, który Maryję nazywał Obrazem Ducha Świętego i codziennej modlitwy, oddania jakim jest posługa Sióstr Karmelitanek z klasztoru pw. Miłości Miłosiernej.