OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy.

– Dzień skupienia dla narzeczonych. Początek o godz. 12.00 w bazylice.

– Nieszpory o godz. 16.30.

PONIEDZIAŁEK – 29.07.2019

– Nabożeństwo do Ducha Św. o godz. 17.30.

CZWARTEK – 01.08.2019 – I czwartek miesiąca                                                                                                                                    

– Nabożeństwo powołaniowe o godz. 17.30.

PIĄTEK – 02.08.2019 – I piątek miesiąca                                                                                                                                    
– Odpust zupełny „ Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, komunia sakramentalna, odwrócenie się od grzechów i wszelkiego do nich przywiązania oraz modlitwa w intencji papieża i pobożne nawiedzenie kościoła.

  • Odwiedziny chorych od godz. 8.30.

– Spowiedź dla dzieci i młodzieży z komunią wynagradzającą o godz. 15.00 w kościele Ducha Św.

– Nabożeństwo do NSPJ o godz. 17.30.

– Spotkanie AA oraz próba orkiestry o godz. 19.00.

– Nocna adoracja NS od godz. 21.00 – 6.50. Rozpoczniemy od modlitwy różańcowej ( 4 części). Będziemy prosili za kapłanów, osoby konsekrowane, o nowe powołania, za naszą parafię, za naszą diecezję.

SOBOTA – 03.08.2019 – I sobota miesiąca                                                                                                                                    

– Jutrznia z Misjonarzami Oblatami MN o godz. 6.20.

od godz. 17:00 – spowiedź;

– godz. 17:30 –  nabożeństwo przed NS, rozważanie, akt osobistego poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi

– godz. 18:00 – Eucharystia z Komunią wynagradzającą, procesja różańcowa.

Wielka obietnica Matki Najświętszej: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać obiecuję towarzyszyć

w godzinie śmierci  z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

– XX Bieg Sapiehów. Zapraszamy. Msza Święta o godz. 10.30 w intencji zawodników, sponsorów

i organizatorów Biegu Sapiehów

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.08.2019.

-Zmiana tajemnic różańcowych oraz adoracja NS.

– Nieszpory o godz. 16.30.

INNE:                                                                                                                                                         

– Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizowanie odpoczynku z Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej: o. Wikariuszowi oraz paniom: Wiesi Sacharczuk, Annie Sikorze, Ewelinie Maciak, Basi Sacharczuk, Gosi Sacharczuk, Darii Szkodzińskiej. Bóg zapłać również Rodzicom za zaufanie. Macie Dobre Dzieci.

– Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w Pieszej Pielgrzymce do Tucznej. Msza św.

w intencji uczestników 14 sierpnia o godz. 7.00.

– Rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Serdecznie zapraszamy do podjęcia tego wyrzeczenia.

– Dziękujemy za ofiary na bazylikę

– Godzina Miłosierdzia w kościele Ducha Św.  o godz. 15.00 każdego dnia.

– Apel Podlasia z zasłonięciem obrazu MB Kodeńskiej o godz. 21.00.

– Porządek Mszy św. w tygodniu o godz. 7.00; 10.30; 18.00.  W niedzielę: w Bazylice o godz. 8.00; 10.30; 12.00; 17.00. w Kościele Ducha Św. o godz. 10.00.

– Okazja do spowiedzi św. OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA w dni powszednie 15 min przed każdą Mszą św. oraz w bazylice w godz. 10.00-12.00 oraz w kościele Ducha św. w godz. 15.00-16.00.
W niedzielę przed każdą Mszą św. oraz w kościele Ducha św. w godz. 15.00-16.00.

– Będą głoszone krótkie homilie również na Mszach św. porannych w dni powszednie             począwszy od 1 maja.

Miłosierna Dłoń Jeśli Ktokolwiek potrzebuje jakiejkolwiek pomocy (zakupy, wrzucenie węgla, porąbanie drzewa itd.) prosimy się zgłaszać do O. Proboszcza lub O. Wikariusza.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń domowych,
  • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański rycerz, założyciel zakonu jezuitów,
  • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), włoski kapłan, założyciel zgromadzenia redemptorystów.

Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy
o modlitwie i życzliwości a także wszystkich chorych przebywających w domach i szpitalach.