Gdy skończył się Wielki Post, w wieczornej porze Wielkiego Czwartku, parafianie i goście zgromadzili się, w „kodeńskim Wieczerniku”, na Mszy Wieczerzy Pańskiej. Sprawowało ją, pod przewodnictwem o. Piotra Wójcika OMI, 9. kapłanów, otoczonych grupą kilkudziesięciu ministrantów i lektorów. Przewodniczący liturgii wygłosił homilię.

Po niej proboszcz o. Damian Dybała OMI obmył nogi 12. mężczyznom, spełniając obrzęd „mandatum”, którego przykład dał nam nasz „Nauczyciel i Pan”, ucząc miłości służebnej, płynącej z Eucharystii.

Po Mszy św. Najświętszy Sakrament został procesyjnie przeniesiony do kaplicy przechowania, gdzie zgromadzeni wierni czuwali duchem przy Jezusie, cierpiącym trwogę konania w ogrodzie Getsemani i rozważali zdradę, opuszczenie i aresztowanie Zbawiciela.

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę nie sprawuje się Eucharystii. W te dwa dni o godz. 8:00 rano gromadziliśmy się w świątyni na modlitwie brewiarzowej, odmawiając godzinę czytań, połączoną z jutrznią. Czas ten był okresem postu, zadumy, rozważania męki Chrystusa i wdzięczności za dar Odkupienia. Centrum tego dnia stanowiła Liturgia Męki Pańskiej, która tłumnie zgromadziła wiernych, w bazylice kodeńskiej. Przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił O. Mirosław Skrzydło OMI. Po liturgii Słowa, adoracji krzyża i komunii świętej przeniesiono Najświętszy Sakrament do kaplicy Grobu Pańskiego, w której wierni adorowali Eucharystyczne Ciało Chrystusa, przez całą sobotę. Przy Chrystusowym grobie wartę honorową trzymali strażacy, czuwali też przy nim nasi ministranci i lektorzy.

Warto nadmienić, że w tym roku „Grób Pański” powstał jako owoc konkursu, ogłoszonego przez proboszcza, na początku Wielkiego Postu. Mógł w nim uczestniczyć każdy parafianin, a polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu „Grobu Pańskiego”. Konkurs wygrały dwie gimnazjalistki, które postanowiły pozostać anonimowymi. Nagrodą dla nich jest wykonanie kaplicy „Grobu Pańskiego” według ich koncepcji, proboszcz też ufundował dla nich nagrodę rzeczową.

Piątkowym wieczorem, o godz. 20:30, wierni zgromadzili się na Rynku, przed kościołem, by przy światłach świec, pochodni i lampionów odbyć tradycyjną, wielkopiątkową Drogę Krzyżową na kalwarii, którą animowała młodzież parafii.

Wieczorem trzeciego dnia Triduum Paschalnego została odprawiona radosna Liturgia Wigilii Paschalnej. Pod przewodnictwem o. proboszcza Damiana Dybały OMI, zgromadziliśmy się przed bazyliką, by sprawować Liturgię Światła, po niej procesyjnie weszliśmy do ciemnej bazyliki, podążając za olbrzymim, wielkiej wagi Paschałem, który musiało nieść dwóch postawnych lektorów. Orędzie wielkanocne wykonał kleryk Sławomir Ćwikliński, a po wysłuchaniu sześciu czytań, epistoły i Ewangelii, Słowo Boże wygłosił o. proboszcz. Następnie celebrans udzielił chrztu jednemu dziecku i odnowiono przyrzeczenia chrzcielne. Potem nastąpiła Liturgia Eucharystyczna. Wierni licznie przystąpili do Stołu Pańskiego, a po Paschalnych Obrzędach rozeszli się do domów.

W niedzielę, o godz. 6:00, z kaplicy pustego „Grobu Pańskiego” ruszyła procesja rezurekcyjna, z Najświętszym Sakramentem, wokół kodeńskiego Rynku. Przy śpiewie pieśni wielkanocnych i huku petard tłum wiernych proklamował prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Eucharystii o świcie przewodniczył i homilię wygłosił o. Proboszcz.

W czasie liturgicznych obrzędów „Triduum Sacrum” i Wielkanocy modlitwie wiernych towarzyszyła orkiestra parafialna, schola młodzieżowa i chór.