Pod takim tytułem, w Niedzielę Palmową (20. marca, o godz. 18:00) odbyła się – w bazylice kodeńskiej – premiera przedstawienia teatralnego, którego scenariusz powstał, dzięki inspiracji objawieniami boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas.

Sztukę przygotowali, na – trwających od początku roku szkolnego – wielu próbach: Misjonarze Oblaci M. N., Siostry Sercanki, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

Bezpośrednio na scenie wystąpiło 40 aktorów – amatorów, ale w przygotowanie sztuki zaangażowanych było wiele więcej osób.

W role Chrystusa wcielił się dyrektor szkoły pan Jacek Malarski, rolę Maryi kreowała nauczycielka Anna Parchomiuk, uosobieniem Cataliny Riavas była nauczycielka Iwona Hordyjewicz, arcybiskupem w sztuce był proboszcz o. Damian Dybała. Ciekawostką jest, że aż trzy role odegrał brat Mariusz Wojdowski; podziwialiśmy go jako anioła ze świetlistą misą, duszę błogosławioną i osobę podająca chleb. Sześciu ministrantów odegrało rolę… ministrantów.

Barwne widowisko o głębokiej treści trwało godzinę. Zakończyła je owacja na stojąco.

Tego samego dnia, o godz. 20:00 ponownie wystawiono sztukę. Zaś w Wielki Wtorek była ona powtarzana trzykrotnie (o godz. 10:00, 18:00 i 19:30) w tym jedno przedstawienie było adresowane do gimnazjalistów.

Proboszcz zapewnia, że – zarówno w Kodniu, jak i poza parafią – sztuka będzie wystawiana tyle razy, aż wszyscy chętni ją obejrzą.

W ten sposób, wspólnym wysiłkiem, który niesie ze sobą duchowe przesłanie i skłania do refleksji, nasi parafianie uczcili Jubileusz Miłosierdzia.

Występ ten był szczególnym świadectwem wiary i odwagi jej wyznawania, zwłaszcza gdy wobec młodzieży i wespół z nią występowali rodzice, nauczyciele i wychowawcy. To też jest przykład harmonijnego współdziałania rodziny, szkoły i Kościoła w przekazywaniu wartości młodemu pokoleniu.

Kolejny raz, nasi parafianie pokazali swe wielkie zaangażowanie, w budowanie lokalnej wspólnoty, także w oparciu o wartości duchowe.

Wszystkim im należą się wyrazy uznania i życzenia dalszych tak udanych przedstawień, które dla wszystkich niech niosą pozytywne przesłanie i nadzieję.

TAJEMNICA EUCHARYSTII

o b s a d a

 1. O. Damian Dybała OMI – Arcybiskup
 2. Kleryk Sławomir Ćwikliński OMI – Kapłan I
 3. Dariusz Sacharczuk – Kapłan II
 4. Jacek Malarski – Jezus
 5. Marek Kamiński – głos Jezusa, operator dźwięku i światła
 6. Anna Parchomiuk – Maryja
 7. Ewa Bachanek – głos Maryi
 8. Iwona Hordyjewicz – Catalina Rivas
 9. Marzena Panasiewicz – głos Cataliny Rivas
 10. Dorota Kłosowska – Anioł asystujący
 11. Lucyna Sawczuk – Anioł asystujący
 12. Urszula Spalik – osoba niosąca dary, Anioł smutny, dusza czyśćcowa, głos kobiety proszącej
 13. Wiesława Sacharczuk – osoba niosąca dary, Anioł smutny
 14. Justyna Onyszczuk – osoba niosąca dary, dusza błogosławiona, kobieta prosząca
 15. Malwina Parczewska – osoba niosąca dary, dusza błogosławiona
 16. Teresa Filipek – Anioł ze świetlistą misą, przyjaciółka Cataliny
 17. Marta Kamińska – Anioł ze świetlistą misą
 18. S. Karolina Gadomska – Anioł ze świetlistą misą, dusza błogosławiona
 19. Br. Mariusz Wojdowski OMI – Anioł ze świetlistą misą, dusza błogosławiona, osoba podająca chleb
 20. Justyna Szkodzińska – Anioł ze świetlistą misą, osoba przekazująca znak pokoju Catalinie
 21. Anna Filipowicz – Anioł ze świetlistą misą, dusza błogosławiona
 22. Celina Sosidko – Anioł ze świetlistą misą, dusza błogosławiona
 23. Katarzyna Kałużyńska – Anioł ze świetlistą misą, dusza błogosławiona, Anioł z pustymi rękami
 24. Beata Hermanowska – Anioł z pustymi rękami
 25. Małgorzata Łojkuć – Anioł z pustymi rękami, dusza czyśćcowa
 26. Aleksandra Piskorz – Anioł z pustymi rękami, dusza czyśćcowa
 27. Milena Semeniuk – Anioł smutny
 28. Małgorzata Saczuk – Anioł smutny, dusza czyśćcowa
 29. Artur Podsiadły – efekty wizualne, żołnierz rzymski
 30. Roman Sosidko – żołnierz rzymski, osoba podająca chleb
 31. Dariusz Krawczyk – operator światła
 32. Roman Zabłotny – operator światła, obsługa techniczna
 33. Henryk Sacharczuk – operator dźwięku
 34. Marta Sawczuk – recytacja wiersza Leopolda Staffa „Idą gościńcem”
 35. Kamil Mackiewicz – ministrant
 36. Marek Sosidko – ministrant
 37. Jakub Małachowicz – ministrant
 38. Michał Onyszczuk – ministrant
 39. Paweł Sawicki – ministrant

Scenografia – Waldemar Szkodziński, Leszek Hasiewicz

Kostiumy – S. Franciszka z Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Kodniu

R E Ż Y S E R I A – Regina HASIEWICZ

NASI DARCZYŃCY:

 1. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Kodniu
 2. Siostry z Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Kodniu
 3. Jerzy Troć – Wójt Gminy Kodeń
 4. Stanisław Kałużyński – dyr. PPUH AVENA w Kodniu
 5. Daniel Tomczuk – dyr. BS w Kodniu
 6. Andrzej Leszczyński