Figura Michała Archanioła w sanktuarium

 

7 i 8 lipca, przybyła do bazyliki w Kodniu kopia cudownej figury Michała Archanioła z góry Gargano, której peregrynację prowadzą Księża Michalici. Koordynator Peregrynacji ks. Rafał Szwajca CSMA, w czasie powitania mówił, że w naszej rzeczywistości funkcjonują różne znaki. Są znaki dobra, takie jak przydrożny krzyż, święty obraz, ale coraz więcej jest też znaków zła, wrogości. Nasza parafia przyjmuje figurę Michała Archanioła, która jest znakiem wiary w istnienie bytów duchowych. One są wyrazem miłości Boga, bo – posłuszne woli Najwyższego – przekazują nam zbawienne natchnienia, otaczają ludzi opieką, pomagają im w walce duchowej.

Religijne przeżycie, towarzyszące obecności figury, możliwe było dzięki „Kościołowi Domowemu” diecezji Bydgoskiej, którego członkowie odbywali w naszym sanktuarium – pod przewodnictwem ks. Tomasza Owczarka z Łodzi – tygodniowe rekolekcje. To oni, w programie duchowych ćwiczeń, zapragnęli oddać w opiekę Wodzowi Niebieskiemu swoje rodziny. I tak zrodził się pomysł sprowadzenia posągu.

Proboszcz kodeńskiej parafii, dowiedziawszy się o tym, poprosił rekolektantów, żeby zgodzili się czuwanie przy figurze poprowadzić w kościele, by beneficjentami wizyty szczególnego Przybysza mogli stać się również kodeńscy parafianie i goście.

Pierwszego dnia, o godz. 15:00 figura została wprowadzona do bazyliki, po czym sprawowano Eucharystię i nieszpory o Aniołach. Wieczorem odbyło się nabożeństwo w czasie którego, w sposób szczególny, modlono się o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów. Zakończyło się ono procesją z figurą po dróżkach kalwarii i Apelem Jasnogórskim. Następnie, przez całą noc, dorośli członkowie „Kościoła Domowego” oraz parafianie czuwali na modlitwie.

Drugiego dnia, w godzinach porannych odśpiewano jutrznię o Aniołach,  Godzinki ku czci Michała Archanioła, a o godz. 15:00 w czasie Eucharystii kończącej nawiedzenie, odnowiono przyrzeczenia małżeńskie i nałożono wiernym szkaplerz Michała Archanioła. Po czym pożegnano figurę.

Proboszcz parafii św. Anny, o. Damian Dybała OMI, z wielką radością przeżywał peregrynację, która przypadła na początek jego pasterskiej posługi w Kodniu. Jak powiedział była ona okazją, by zawierzyć Jego służbę tak wielkiemu Orędownikowi i Obrońcy. W sposób szczególny oddał opiece Michała Archanioła parafian, zwłaszcza uwikłanych w niewolę grzechu i nałogów.

Figura z Kodnia powędrowała do parafii w Woskrzenicach pod Białą Podlaską.