„W komunii z Cierpiącym i Zmartwychwstałym Panem!” – pod takim hasłem przeżywaliśmy, 2. lipca 2015 roku, Diecezjalny Dzień Chorego, który tradycyjnie zbiega się ze świętem Matki Bożej Kodeńskiej.

Już od godzin porannych wierni gromadzili się w bazylice, by powitać Maryję śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu N. M. P. Długa kolejka wiernych ciągnęła się przed południem przez Rynek, by każdy z pątników, mógł spojrzeć w twarz Kodeńskiej Madonny i obejść na kolanach ołtarz z Jej cudownym wizerunkiem.

W ciągu całego dnia odprawiono trzy Msze św. w bazylice, na których Słowo Boże głosił o. Krzysztof Ziętkowski OMI z Poznania. Centrum obchodów odpustowych stanowiła Suma, sprawowana pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy – Pasterza diecezji siedleckiej.

Poprzedziło ją odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz procesja Maryjna z bazyliki do ołtarza Polowego przy kościele Świętego Ducha.

W czasie Sumy, Biskup Diecezjalny wygłosił homilię, w czasie której ukazał Maryję jako tę, która zabiega o jedność. Wskazał, że tu w Kodniu „modlili się, przed Jej obrazem, wszyscy uczniowie Jezusa: Katolicy, Grekokatolicy, Prawosławni”. Mówił, że dziś – w czasach rozbicia i indywidualizmu – szczególnie potrzeba nam jedności. A budowanie i zachowanie jej możliwe będzie, gdy w Maryi dostrzeżemy wzór: pokory – czyli prawdy o sobie i rzeczywistości,  mądrości – pomagającej podejmować właściwe decyzje i współcierpienia – jako sposobu budowania jedności. Biskup ukazał, między innymi, przykład włoskiego Sługi Bożego Fausto Gei, który umierając jako czterdziestodwulatek, przed śmiercią napisał do innych cierpiących: „Przyjmijcie chorobę, jako środek na drodze zbawienia. Nie oddawajcie się zbytnim skargom. Ofiara złożona Bogu, aby była całkowita musi być wspaniałomyślna i bez żalu. Żegnam was wszystkich bardzo serdecznie i czekam na spotkanie z wami w niebie”. Po Mszy miało miejsce nabożeństwo, zakończone błogosławieństwem lourdzkim, udzielonym przez Pasterza Diecezji licznie zebranym chorym.

Następnie, w procesji, odprowadzano do bazyliki obraz Madonny Kodeńskiej.

Szacuje się, że w uroczystościach wzięło udział 7 tysięcy wiernych, którym towarzyszyli ich duszpasterze. Wśród pielgrzymów było 35 zorganizowanych grup autokarowych.

Przez cały czas trwania uroczystości, oblegane były konfesjonały, by oczyściwszy się z grzechów, pojednani pielgrzymi mogli dostąpić łaski odpustu zupełnego. Dzięki temu, Kościołowi Siedleckiemu przybyło świętości. Oby na długo!