„Boże Ciało jest świętem Kościoła powszechnego, jest świętem wszystkich Kościołów w tym powszechnym Kościele. Nasze polskie Boże Ciało ma w sobie szczególne bogactwo. Ktoś by powiedział: bogactwo tradycji. Słusznie. Z tym, że ta tradycja jest pisana bogactwem polskich serc. To tam się ona zaczyna (…). W tej wspaniałej tradycji serca polskiego, które czuło od stuleci, że należy się Bogu szczególny wyraz wdzięczności za Eucharystię, a w Eucharystii – szczególny wyraz wdzięczności za wszystko, co jest Jego darem dla nas i w nas. Za wszystko” (Jan Paweł II do Polaków, Castel Gandolfo, 5 V11980).
Pobierz załącznik…