Nierzadko się zdarza, że Miłosierdzie Boże kojarzymy spontanicznie z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, nie widząc róż¬nicy między jednym a drugim; spotykamy osoby, które nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego utożsamiają z koronką; dla wielu ludzi godzina miłosierdzia jest czasem koronki i na tym poprzestają. Wydaje się zatem stosowne i potrzebne nad tym się zastanowić. Owszem, spraw jest więcej.
Pobierz załącznik…