Dnia 20 czerwca 2004 żegnaliśmy Ojca Superiora Leonarda Głowackiego.
Oto fragmenty homilii pożegnalnej ze wspólnotą parafialną, wygłoszonej przez o. Superiora Leonarda Głowackiego.(Red. Posłańca św. Teresy)

Pobierz załącznik…