Pod tym tytułem kryje się specyficzny rodzaj Posłowia do książki F.J, Dolphina pt. Biskup Indian Zachodniej Kanady, które wzbogaca polskiego Czytelnika o wiele ciekawych wątków. Są one ciekawe w sobie i stają się osobiście bliskie, ale właśnie trzeba je ukazać – przybliżyć. A zatem ludzkie oblicze, w historyczno-kościelnym kontekście, samego „Biskupa Indian”, ale także środki i metody ewangelizacji ówczesnych misjonarzy, ich praktyki duszpasterskie wśród wędrownych plemion, a także – jakże nam droga – troska o naszych rodaków, którzy licznie przybywali do Kanady i zostawieni na pastwę losu, najboleśniej odczuwali brak polskiego kapłana. Wreszcie wątek szczególny – przyjaźń wielkiego biskupa z pokornym bratem Antonim Kowalczykiem (obaj są kandydatami na ołtarze).

Pobierz załącznik…