Wielu dziś postu religijnego nie rozumie wcale. Są katolicy, którzy ciągle ubolewają, że Kościół przepisy postne „złagodził”. So tacy, co starają się w miarę możliwości zachować „post przepisany”, ale też spotyka się ludzi, którzy pragną pościć więcej… Jest zatem o czym pomyśleć.
Pobierz załącznik…