Czy jest wierzący Polak, któremu ten miesiąc nie kojarzyłby się z Maryją? Z nabożeństwami majowymi w kościołach, kaplicach i przed przydrożnymi kapliczkami? Wśród śpiewu ptaków z radością śpiewamy, modlimy się; nasze serca rozpiera radość. A miesiąc ma 31 dni… Aż? Tylko?!

Pobierz załącznik…