Czarna prosta sutanna, duży krzyż zawieszony na sznurze na szyi i zatknięty za szeroki sukienny pas. W czasie misji, czy rekolekcji czarna peleryna. To strój zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
A nazwa? Oblat, oblaci? Owszem, to może brzmieć obco. Słowo „oblat” jest spolszczoną formą łacińskiego słowa „oblatus”, co znaczy: ofiarowany, poświęcony, oddany. A więc nazwa zgromadzenia w pełnym brzmieniu: Oblaci Maryi Niepokalanej (polski skrót OMN lub łaciński OMI) ma swój piękny sens i przypomina jeden z istotnych rysów duchowości oblackiej — maryjność.
Pobierz załącznik…