(O. Eugeniusz de Mazenod, założyciel Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, 1782-1861)
W Roku Świętym w Niedzielę Misyjną 19 października 1975, wraz z matką Teresą Ledóchowską, ojcem Arnoldem Janssenem, założycielem Stowarzyszenia Słowa Bożego i Józefem Freinademetzem, kapłanem tegoż Stowarzyszenia, do albumu błogosławionych został wpisany Karol Józef Eugeniusz de Mazenod, Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, biskup Marsylii.
Przy tej okazji Papież Paweł VI pragnął w szczególny sposób uwypuklić zobowiązanie misyjne wszystkich chrześcijan. W swojej homilii przytoczył słynne dzisiaj i szeroko znane sformułowanie Soboru Watykańskiego II: „Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury” (DM.2).
Pobierz załącznik…