Na zaproszenie ks. prałata H. Wierzejskiego, Proboszcza parafii katedralnej i Dziekana 1. Dekanatu Siedleckiego, wygłosiłem konferencję dla kapłanów podczas wieczornego nabożeństwa w dzień skupienia, dnia 12 października 2000 r. Spotkała się ona z bardzo pozytywnym przyjęciem i prośbami, aby ją szerzej udostępnić w „Echu Katolickim”. Podjęta wówczas tematyka nie zamyka się jednak w ramach owego roku i jej aktualność bynajmniej się nie wyczerpała. Może nawet poruszone wówczas sprawy z biegiem czasu nabierają właściwej ostrości w świetle przeżywanych doświadczeń. Stąd wydaje się słuszne zamieścić tutaj tekst tego wystąpienia, bo to dziwne dawne „dziś”, które trwa, w pewnych swoich cechach może nawet się nasilać.
Pobierz załącznik…