Rozważając cierpienie Pana Jezusa i Jego śmierć na krzyżu, wśród szyderstwa i opuszczenia, jesteśmy skłonni lub kuszeni czy nawet przyzwyczajeni, aby swoim współczuciem towarzyszyć Zbawicielowi, a Boga Ojca uważać za obrażony, przebłagiwany majestat sędziego, który… Właśnie! Jak? – w obliczu krzyża – patrzymy na Ojca, „który jest w niebie”? Jan Paweł II zaleca poszerzać horyzonty naszej wiary i uczyć się patrzeć „zgodnie z perspektywą samego Chrystusa”, perspektywą prawdy o Ojcu, widzianej oczyma i sercem Syna. Ta perspektywa jest ważna, aby po chrześcijańsku i zgodnie z Objawieniem przeżywać Wielki Post i Wielkanoc, i każdy okres roku liturgicznego.
Pobierz załącznik…