Piękna postać Sługi Bożego brata Antoniego Kowalczyka jeszcze czeka na swoją godzinę. Ten człowiek szarej codzienności i pracy, wiernie podejmowanej niezależnie od stanu zdrowia, z poczuciem odpowiedzialności za dobro bliźniego, może stanowić dla wszystkich wzór i zachętę do pracy nad sobą.
Urodził się 4 czerwca 1866 r. w małej wsi Dzierżanów w Wielkopolsce, w rodzinie niezamożnej, ale bogatej duchem ewangelicznej miłości i polskości. Wspólna modlitwa, religijne śpiewy, Msze św. i pielgrzymowanie wydawały dobre owoce. Rodzice cieszyli się autorytetem i korzystali z niego w wychowaniu.
Pobierz załącznik…