„W tym trzecim roku, według programu „drogi do Ojca”, wszyscy są wezwani do prawdziwego nawrócenia, w łączności z Chrystusem Odkupicielem człowieka” napisał Ojciec święty Jan Paweł II (TMA 50). Rok Boga Ojca jest okazją i wezwaniem, aby zweryfikować swoją wiarę i miłość, a może przede wszystkim przyjrzeć się obrazowi Boga, z jakim żyjemy.
Pobierz załącznik…