Ostatni numer Posłańca przyniósł nam pełny tekst Rozporządzeń Penitencjarii w sprawie jubileuszowego odpustu. Zgodnie z wolą Ojca Świętego stanowi on uzupełnienie Bulli Incarnationis mysterium, ogła-szającej Jubileusz. Rozważania nad tym dokumentem, a ściślej: nad spowiedzią świętą, nazwaną „przemieniającym spotkaniem”, jako fundamentalnym warunkiem, stwarzającym dyspozycję do uzyskiwania odpustów, rozpocząłem w numerze 12 naszej gazetki. Teraz, gdy mamy przed sobą tekst Penitencjarii, pisany skondensowanym językiem prawa, wydaje się słuszne dodać mały komentarz – po ludzku, prosto i praktycznie.
Pobierz załącznik…