„Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego…”
Pobierz załącznik…