Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz nosi tytuł „Incarnationis mysterium” – Tajemnica Wcielenia. Kościół „wpatrzony w tajemnicę Wcielenia” przekroczył próg tysiąclecia, odczuwając, że winniśmy wraz z Apostołem śpiewać hymn uwielbienia i wdzięczności: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie”.

Pobierz załącznik…